นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ผลักดันเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง" พัฒนาชายแดนใต้

BBC Patani FC's picture

Original Link Clik Here .

 

 

นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ผลักดันเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง" พัฒนาชายแดนใต้

พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะลงพื้นที่ จ.นราธิวาสในวันพรุ่งนี้ (25 ก.ค.) พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากรัฐบาลมีแผนผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายงานข่าวระบุว่ารัฐบาลเตรียมตัวผลักดันโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จะร่วมกับหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงนักธุรกิจในพื้นที่ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้อัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ เชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศมุสลิมในโลก โดยมีเป้าหมายจะพัฒนา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เป็นเมืองต้นแบบด้านเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน ส่วน อ.เบตง จ.ยะลา เป็นเมืองพัฒนาพึ่งตนเองด้านพลังงานแบบยั่งยืน และจะพัฒนา อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ซึ่งยึดโยงกันเป็นสามเหลี่ยม เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอาณาเขตโดยรอบ

พลตรีสรรเสริญกล่าวด้วยว่าจะมีการประชุมเพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และการจัดตั้งคณะทำงานสานพลังประชารัฐเพื่อรับผิดชอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรัฐบาลจะแบ่งการขับเคลื่อนเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2560 - 2562 จะเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่าเรือปัตตานี และระยะที่ 2 พ.ศ. 2563 - 2565 จะเชื่อมโยงการขนส่งจาก 3 จังหวัด ไปยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

(ภาพประกอบจากคลังภาพ)

 

Thai