พล.อ.ประยุทธ์เผยสถานการณ์ไม่สงบชายแดนใต้ลดลงในรัฐบาลนี้ พร้อมมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เต็มศักยภาพ

BBC Patani FC's picture

Original Link Clik Here .

 

 

พล.อ.ประยุทธ์เผยสถานการณ์ไม่สงบชายแดนใต้ลดลงในรัฐบาลนี้ พร้อมมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เต็มศักยภาพ

 

สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางไปยังจังหวัดนราธิวาส วันนี้ (25 ก.ค.) เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าด้านการดำเนินงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ จ.นราธิวาสและจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

พล.อ.ประยุทธ์ได้แถลงต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมารวมตัวกันที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยระบุว่าตนรู้สึกดีใจที่ได้มาพบปะกับประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส และย้ำว่าจะตั้งใจทำให้จังหวัดภาคใต้ทั้งหมดไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมระบุว่านับตั้งแต่รัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินและทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ พบว่าสถานการณ์ความไม่สงบลดลงเป็นลำดับ

 

พล.อ.ประยุทธ์ระบุด้วยว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะมีความสมบูรณ์พร้อมเรื่องปัจจัยการผลิต จึงถึงเวลาแล้วที่จะนำเศรษฐกิจมาลงในพื้นที่ให้เต็มที่ โดยที่ผ่านมา การพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่อาจดำเนินไปได้อย่างเต็มที่ เพราะมีปัญหาความไม่สงบ ขณะที่หัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนมีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง เพื่อเป็นกลไกสร้างโอกาส สันติสุข และความปรองดองในสังคมต่อไป

 

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังเป็นประธานสักขีพยานในการมอบโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บริเวณเทือกเขาบูโด – สุไหงปาดี จำนวน 800 ราย รวมทั้งหมด 1,000 แปลง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 6 อำเภอของ จ.นราธิวาส คือ อ.รือเสาะ อ.ระแงะ อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ อ.สุไหงปาดี และ อ.เจาะไอร้อง

 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสรายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ใน จ.นราธิวาส ตรึงกำลังคุมเข้มเพื่อรักษาความปลอดภัยก่อนการลงพื้นที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ เนื่องจากเกิดเหตุระเบิดที่บ้านกาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส กลางดึกวานนี้ (24 ก.ค.) แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ

 

Thai