Skip to main content

ใบแจ้งข่าว

ศาลจังหวัดปัตตานีนัดไต่สวนอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นพยานปากสุดท้าย

คดีไต่สวนการตาย กรณีนักศึกษาและชาวบ้านเสียชีวิต 4 ราย

******************************************

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดปัตตานีกำหนดนัดไต่สวนพยานปากสุดท้าย ในคดีหมายเลขดำที่ ช.11/2558 ระหว่าง พนักงานอัยการ ผู้ร้อง นายสูไฮมี เซ็น กับพวกรวม 4 คน ผู้ตาย โดยพยานปากสุดท้ายนี้ คือ นายอิสมาแอลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เนื่องจากคดีนี้จากจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 4 คน ได้มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เสียชีวิตด้วย 2 คน ในเหตุการณ์เจ้าหน้าที่สนธิกำลังปฏิบัติการในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านโต๊ะชูด ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

การไต่พยานครั้งนี้ต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ซึ่งศาลได้ไต่สวนพยานฝ่ายญาติผู้ตายจำนวน 3 ปาก ได้แก่ ชาวบ้านผู้รับรู้เหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ นายนาแซ ดอคอ ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านที่เกิดเหตุ และนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ในนามคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

โดยศาลจังหวัดปัตตานีได้กำหนดนัดไต่สวนพยานในที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 7 เป็นการไต่สวนพยานนัดครั้งสุดท้าย หลังจากนั้นศาลจึงจะกำหนดนัดฟังคำสั่งต่อไป

ขอเชิญสื่อมวลชนหรือผู้สนใจ เข้ารับฟังการพิจารณาคดีของศาลได้ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

นายอับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ ทนายความมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดปัตตานี โทร 081-89874008

นายปรีดา นาคผิว ทนายความ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 089-26222474

 

ความเป็นมาของคดีโดยย่อ

คดีนี้ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 มีการสนธิกำลังระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารฉก.ปัตตานี 25 นปพ. 431 ฉก. ทพ.๔๑ ร้อย ร.35314 ฉก.ปัตตานี เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ทุ่งยางแดง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้เข้าปฏิบัติการในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านโต๊ะชูด ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี การปฏิบัติการดังกล่าว ส่งผลให้มีการจับกุมประชาชนจำนวน 22 คน และเจ้าหน้าที่ได้ใช้อาวุธปืนสงครามยิงจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 4 คน หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ให้ข่าวสารต่อสาธารณะว่าผู้เสียชีวิต 2 คน คือ นายอันวาร์ ดือราแม และนายมากูรอซี แมเราะ เป็นแกนนำก่อความไม่สงบในพื้นที่ทุ่งยางแดงระดับปฏิบัติการ (RKK) ได้ใช้อาวุธต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ ทั้งที่ความจริงของเหตุการณ์ ไม่ได้มีบุคคลทั้งสองรายชื่อดังกล่าวเสียชีวิต แต่ผู้เสียชีวิต 4 คน ได้แก่ นายสุไฮมี เซ็น นายคอลิด สาแม็ง นายมะดารี แม้เราะ และ นายซัดดัม วานุ สองในสี่คนที่เสียชีวิต คือนายคอลิด และนายมะดารี เป็นนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี

ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงและญาติของผู้เสียชีวิตต่างเชื่อว่า ผู้เสียชีวิตดังกล่าวไม่มีอาวุธและไม่ได้ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด จากรณีดังกล่าวนี้ทำให้ภาคประชาสังคมและองค์กรมุสลิมมีความสงสัยว่าการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำเกินสมควรแก่เหตุ

 

http://th.macmuslim.com/?p=1194#more-1194