ตอน37เล่าเรื่องแดนใต้

รายการสิทธิวิวาทะ's picture

 

รายการสิทธิ...วิวาทะตอน เล่า เรื่อง "คน" ของอดีต ที่สุดแดนใต้

 

ในตอนนี้รายการต้องการผลักดันให้วงวิชาการประวัติศาสตร์เห็นความสำคัญของ การเปิดพื้นที่ให้แก่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่บันทึกและเล่าโดยชาวบ้านมากยิ่งขึ้น เพื่อศึกษาว่าที่ผ่านมา อะไรคือ "สิ่ง" ยึดโยงให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่มีความขัดแย้งที่รุนแรง

 

และสามารถ นำ "สิ่ง" เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนซึ่ง เริ่มสั่นคลอนจากการใช้ชีวิตภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้

 

ผู้เข้าร่วมรายการ

คุณ พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศบาลนครยะลา

คุณลม้าย มานะการ ผู้ ประสานงานโครงการวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำ

คุณ ยะห์ อาลี หัว หน้าเครือข่ายวิทยุชุมชนปัตตานี

คุณ ตาเยะ บูละ ชาว บ้าน ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

คุณเจ๊ะปอ ซะแม แกน นำชุมชนบางตะวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

 

 

Thai