ตอน35ความมั่นคงของรัฐ

รายการสิทธิวิวาทะ's picture

รายการสิทธิวิวาทะ ตอน "ความมั่นคงของรัฐ-ความมั่นคงของมนุษย์"

 

ขอถือโอกาสหลังวิกฤตถนนราชประสงค์และเหตุการณ์ความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่ยังไม่มีแนวโน้มจะสงบลง เปิดพื้นที่ให้มีการทำความเข้าใจและถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ถึงเหตุผลต่างๆ ที่รัฐจำต้องใช้เครื่องมือต่างๆ

 

เช่น กฎหมาย เพื่อรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ และเหตุผลที่ประชาชนจะทวงถามสิทธิ เสรีภาพ และหลักประกันในเรื่องความมั่นคงในชีวิต การงานและการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่พึงได้รับตามรัฐธรรมนูญ

 

และที่สำคัญ ทำอย่างไรที่ทั้งสองสิ่งจะสามารถดำเนินไปพร้อมกันได้ เพื่อบรรลุทั้งความมั่นคงของรัฐและของประชาชน หรืออะไรต้องมาก่อน?

 

ผู้เข้าร่วมรายการ

1.ศาสตราจารย์ ดร. อมรา พงศา-พิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2.คุณถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

3.คุณสุพจน์ จริงจิตร บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้

4.คุณสุไลมาน มะหะแซ เครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความจังหวัดภาคใต้

 
Thai