แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ และ Children Voice for Peace Project เรื่อง การระเบิดในที่สาธารณะและสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองฯ

Hearty Support Group's picture

 

 

แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ และ Children Voice for Peace Project

เผยแพร่วันที่ 25 สิงหาคม 2559


เรื่อง การระเบิดในที่สาธารณะและสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองของเด็กในจังหวัดชายแดนใต้


เรียน ผู้ก่อเหตุความรุนแรง ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และ ประชาชน
จากเหตุการณ์ระเบิด 2 ครั้งเมื่อเวลา 22.40 น. ของวันที่ 23 สิงหาคม 2559 บริเวณห้องน้ำข้างลานจอดรถหลัง เซาเทิร์นผับจุดระเบิดอยู่ด้านนอกรั้วของผับ เบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ แรงระเบิดมีผลให้ภายในผับกำแพงด้านในมีรอยเสียหาย หลังจากนั้น เมื่อ เวลา 23.15 น. เกิดเหตุระเบิดลูกที่ 2 หน้าโรงแรมเซาท์เทิร์น ปัตตานี ซึ่งห่างจากจุดเกิดแรก ประมาณ 50 เมตร ระเบิดลูกที่ 2 นี้น้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม โดยผู้กระทำใช้กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ (ลักษณะรถพยาบาล) ทะเบียน กจ 1381ปัตตานี ซึ่งเป็นของ รพ.สต.ปะกาฮะรัง เป็นเหตุให้มีผู้หญิงเสียชีวิต จำนวน 1 คน คือ น.ส.อรพรรณ ศรีเรือน และผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวนกว่า 35 คน และที่สำคัญได้ส่งผลต่อการปกป้องคุ้มครองเด็ก ( Right of protection )โดย มีเด็กหญิง ได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 คน ซึ่งมีอายุเพียง 8-9 ปี เท่านั้น นอกจากนี้แรงระเบิด ยังได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ และทำให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กขาดรายได้ที่จะดูแลเด็กให้ได้รับการพัฒนา(Right of development)
กลุ่มด้วยใจขอแสดงความเสียใจและห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ได้สะท้อนถึงการไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อเด็กและผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะผู้หญิงของผู้กระทำ และถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้พยายามปฏิบัติการด้วยวิธีการต่างๆในการปกป้องประชาชน แต่ก็ไม่สามารถทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยได้ ทั้งนี้จากการบันทึกของกลุ่มด้วยใจ ในปี 2559 มีเด็กเสียชีวิตจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จำนวน 4 ราย และ ได้รับบาดเจ็บจำนวน 17 ราย 
เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงเท่านี้แต่ยังส่งผลระยะยาวต่อการศึกษาของเด็ก การนำไปสู่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นทุกคนมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองเด็ก กลุ่มด้วยใจจึงขอเรียกร้องต่อ กลุ่มผู้ก่อเหตุ เจ้าหน้าที่รัฐ และ ประชาชนดังนี้
ผู้ก่อเหตุ
• ขอให้หยุดการกระทำรุนแรงที่ส่งผลโดยตรงต่อเด็ก
• ขอให้เลือกใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาทางการเมือง
• หากเป็นการต่อสู้เพื่อผลในทางการเมืองขอให้คำนึงถึงความสง่างามของการต่อสู้ 
เจ้าหน้าที่รัฐ
• ขอให้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนโดยเร็ว และ ประกันว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
• ขอให้เจ้าหน้าที่นำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษอย่างเป็นธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำในอนาคต
ประชาชน
• ขอให้ประชาชนที่มีเด็กอยู่ในการปกครองเข้าใจสถานการณ์ความขัดแย้งและดำเนินการแสวงหาวิธีที่จะนำมาซึ่งความปลอดภัยให้กับเด็ก 
• ขอให้ประชาชนสนับสนุนการทำงานของทุกฝ่ายในการปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างจริงจัง

Thai