รวมรายงานสรุปผลเวทีเสวนาผู้นำศาสนาสามจังหวัดภาคใต้และครือข่ายไทยพุทธเพื่อส่งเสริมกระบวนการสันติภาพ

DeepSouthWatch's picture

 

 

 

รวมสรุปรายงานเวทีเสวนาพูดคุยเพื่อส่งเสริมกระบวนการสันติภาพ 

 

ภายใต้โครงการ

 

โครงการเสวนาผู้นำศาสนาเพื่อส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.

 

 

1. เวทีเสวนาเครือช่ายไทยพุทธ

2. เวทีเสวนาผู้นำศาสนาจังหวัดยะลา

3 เวทีเสวนาผู้นำศาสนาจังหวัดนราธิวาส

4. เวทีเสวนาผู้นำศาสนาจังหวัดปัตตานี

 

 

Thai