เอกสารประกอบเวทีวิจัยมุสลิมศึกษา เรื่อง “มุสลิมศึกษากับการวิจัยสันติภาพในชายแดนใต้/ปาตานี และสังคมโลก: ที่ทางและทิศทางที่ควรเป็น”

DeepSouthWatch's picture

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

“มุสลิมศึกษา : สังคมศาสตร์ทวนกระแส และ “ความเป็นอื่น” โดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

“อิสลามกับโลกสมัยใหม่” โดย ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์

Muslims in Thailand: A Topical Bibliography [Compiled April, 2015]

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเวทีนักวิจัยมุสลิมศึกษา ในประเด็น “มุสลิมศึกษากับการวิจัยสันติภาพในชายแดนใต้/ปาตานี และสังคมโลก: ที่ทางและทิศทางที่ควรเป็น”

เปิดวงถกนักวิชาการรุ่นใหม่ “มุสลิมศึกษากับการวิจัยสันติภาพ” อย่าทิ้งพัฒนาการมลายู-ปาตานี

เผย 7 แนวโน้มการวิจัยสันติภาพใน ศ.21 ตั้งแต่การหาเครื่องมือจนถึงป้องกันความขัดแย้งกลับมาใหม่

รายงานเสวนา : ความอึดอัดในงานวิจัยมุสลิม-ความรู้ประวัติศาสตร์ไทย-ปาตานีที่เป็นปัญหา?

“ทำไมงานวิจัยต้องตอบโจทย์สันติภาพ” เปิดจุดสนใจในวงถกเผ็ดร้อนของนักวิชาการมุสลิมรุ่นใหม่

 

 

 

Thai