เอกสารประกอบงานสัมมนาวิชาการประวัติศาสตร์ปีที่ 3 สยาม-ปาตานี ในความสัมพันธ์กับ ออตโตมัน-ตุรกี

IPS_PSU's picture

 

ดาวน์โหลดคลิกที่ รูป

 

 

เอกสารประกอบงานสัมมนาวิชาการประวัติศาสตร์ปีที่ 3 
สยาม-ปาตานี ในความสัมพันธ์กับ ออตโตมัน-ตุรกี
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 
Booklet

รวม 4 บทความ /ภาพประกอบ และ power point 
พร้อมภาพประกอบกว่า 50 ภาพ

1. หลักฐานประวัติศาสตร์ในสยาม-บางกอก"
โดย อ.ศุกรีย์ สะเร็ม 
2. “ออตโตมัน-ตุรกี : ความรู้ประวัติศาสตร์ในกีตาบยาวี ปาตานี”
โดย ดร. อับดุลรอแม สุหลง 
3 บทความเรื่อง TURKISH ROLES TOWARDS PATANI AREA OF THAILAND 
“ตุรกี-สยาม-ปาตานี”: การช่วยเหลือด้านสันติภาพ การสนับสนุนการศึกษาและความสัมพันธ์ในปัจจุบัน
โดย คุณยาสมิน ซัตตาร์ 
และ
4“ตุรกี-สยาม-ปาตานี”: ทิศทางการพัฒนา การมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ในอนาคต
โดย คุณอับดุลเอาวัล สิดิ

 

 

Thai