อีกก้าวความร่วมมือโรงเรียนเอกชนอิสลามในประเทศไทยกับโรงเรียนเอกชนนานาชาติมาเลเซีย-สิงคโปร์

Ustaz Shukur's picture

 

อีกก้าวความร่วมมือของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในประเทศไทยกับโรงเรียนเอกชนนานาชาติมาเลเซีย-สิงคโปร์

 

รายงานโดย อับดุลสุโก ดินอะ เเละนายซากีย์ เริงสมุทร

 

 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ผมเเละคณะจากโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาบูรณาการจากจังหวัดสงขลา พัทลุงเเละกระบี่พร้อมทั้งได้รีบมอบหมายจากปัตตานี  ยะลา พ้งงา ภูเก็ต กรุงเทพ เเละอีสานที่ไม่สามารถร่วมได้ได้เข้าศึกษทดูงานที่โรงเรียน AIU-Irshad, Malaysia-Singapore ซึ่งมีสาขาอยู่เมือง Alor. Star, Kedah Malaysia จนในที่สุดเรามีข้อตกลงร่วมกันพัฒนานักเรียน ครู เเละโรงเรียนดังนี้

1. ขยายพื้นที่โรงเรียนของเครือข่ายจากกระบี่ พังงาภูเก็ต ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เป็นโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศแล้ว

2. จะสนับสนุนการอบรมพัฒนาครูสอนภาษาอาหรับตามหลักสูตร Fitrah Arabic ซึ่งการอบรมเป็นซีรีย์ โรงเรียนที่เข้าโครงการแล้วต้องมี Commitment ไม่เปลี่ยนครูที่เข้าอบรม และส่งครูเข้าอบรมให้ครบทุกครั้ง การอบรมจะใช้สถานที่ในประเทศไทย

3. จะสนับสนุนพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานหลักสูตร Cambridge ขอเงื่อนไขครูเข้าอบรมเดียวกันกับครูภาษาอาหรับ

4. การอบรมพัฒนาครูในเรื่องอื่นๆ เช่น การควบคุมชั้นเรียน การใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียน การสอนหุ่นยนต์ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู

5. พร้อมจัดค่ายภาษาอังกฤษให้เครือข่ายได้ในระดับประถมและมัธยม ครั้งละไม่เกิน 100 คน

6. ยินดีไปร่วม road show ในกิจกรรมกับโรงเรียน เครือข่าย

7. เปิดให้โรงเรียน เครือข่ายมาร่วมกิจกรรม ในงาน open house ของโรงเรียนนานาชาติ ประมาณวันที่ 19 พ.ย. นี้ มีกิจกรรมกีฬา หุ่นยนต์ ขี่ม้า การแสดง งานประกวด แล้วแต่ความต้องการของเครือข่าย

ในเรื่อง agency เบื้องต้นเราจะลงนามให้เครือข่ายเป็นagency ของโรงเรียนนานาชาติไว้ก่อน หากโรงเรียนใดส่งคนให้โรงเรียนนานาชาติก็จะมีส่วนลดพิเศษ และเงินคอมมิสชั่นให้ถึง 500 ดอลลาร์ กลับไปที่ ผบ.รร. ไม่ต้องเข้าเครือข่าย

 

Thai