ตัวแทนจากโอไอซีอัพเดตการจัดตั้งกรรมการสันติภาพสำหรับฟิลิปปินส์ตอนใต้เพื่อการพัฒนากระบวนการสันติภาพบังซาโมโร

Binti Hamid Khan's picture

 

ตัวแทนจากโอไอซีอัพเดตการจัดตั้งกรรมการสันติภาพสำหรับฟิลิปปินส์ตอนใต้เพื่อการพัฒนากระบวนการสันติภาพบังซาโมโร

 

แปลโดย ยาสมิน ซัตตาร์

 

 

เว็บไซต์ของโอไอซีระบุว่า จากการเยือนอย่างเป็นทางการของตัวแทนองค์กรความร่วมมืออิสลามหรือโอไอซี 4 วัน ตัวแทนโอไอซีจะเสนอรายงานพัฒนาการล่าสุดของกระบวนการสันติภาพบังซาโมโรต่อคณะกรรมการสันติภาพของโอไอซีเพื่อกรณีฟิลิปปินส์ตอนใต้

จากรายงานข่าวหัวข้อว่า “จะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสันติภาพของโอไอซีเพื่อกรณีฟิลิปปินส์ตอนใต้ หรือ PCPS พร้อมกับข้อสรุปของโอไอซี ในการประชุมสภารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศครั้งที่ 43 ณ เมือง Tashkent ประเทศอุซเบกิสถาน ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2016”

จากการเยือนของตัวแทนโอไอซีนำโดยเอกอัครราชทูตพิเศษ Sayed Kassem Elmasry พร้อมด้วยตัวแทนจากฝ่ายชนกลุ่มน้อยและชุมชนมุสลิม ได้เข้ารับฟังการสรุปในประเด็นด้านแผนของคณะบริหารชุด Duterte ในการจัดการประเด็นบังซาโมโร จากนาย Jesus Dureza ที่ปรึกษาประธานาธิบดีด้านกระบวนการสันติภาพ

Dureza เผยถึง แผนของรัฐบาลว่า ในเชิงกฎหมายจะมีการใช้กฎหมายที่จะผ่านการรับรองซึ่งจะสร้างให้เกิดอัตลักษณ์ทางการเมืองที่อิสระของบังซาโมโรอย่างมีนัยยะสำคัญและการใช้ระบบสหพันธรัฐในกรณีบังซาโมโรนี้ก็จะเกิดขึ้นเช่นกัน

Dureza เสริมว่า กฎหมายที่เสนอร่างไปนั้นจะขยายจุดสำคัญโดยคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านบังซาโมโร (Bangsamoro Transition Commission (BTC) ) ซึ่งจะเพิ่มสมาชิกใหม่ที่มาจากตัวแทนของกลุ่มสายสุลต่านเดิม, กลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร หรือ MNLF  และกลุ่มชนพื้นเมือง โดยจะขยายสมาชิกจาก 15 คนเป็น 21 คน

Dureza เน้นถึงความสำคัญของการมีบทบาทที่ต่อเนื่องของโอไอซี ซึ่งมีส่วนสำคัญในกระบวนการสันติภาพและยกย่องความสำเร็จของโอไอซี โดยเฉพาะในการทำให้เกิดคณะทำงานประสานงานบังซาโมโร (Bangsamoro Coordination Forum (BCF))

จากบทความชิ้นนี้ระบุว่า ตัวแทนโอไอซีก็ได้พูดคุยกับตัวแทนกลุ่มโมโร ไม่ว่าจะเป็น MNLF และ MILF เพื่อรับฟังความเห็นของพวกเขาต่อกระบวนการสันติภาพด้วยเช่นกัน

โอไอซีได้ช่วยประสานในการสร้างคณะทำงานประสานงานบังซาโมโรซึ่งเป็นช่องทางสำหรับกลุ่มปลดปล่อยบังซาโมโรในการเพิ่มความเข้มแข็งและประสานความร่วมมือและความเป็นหนึ่งของกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาทางการทูตสำหรับการต่อสู้ของบังซาโมโรในการกำหนดใจตนเอง (self-determination)

 

ที่มา http://luwaran.com/index.php/news/76-international/911-oic-delegation-to-update-peace-committee-for-the-southern-philippines-on-dev-t-of-bangsamoro-peace-process

 

Thai