ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลืออัคคีภัยครอบครัวนักเรียนยากจน

Ustaz Shukur's picture

 

ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลืออัคคีภัยครอบครัวนักเรียนยากจน

 

โดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก  ดินอะ) 

กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา

 Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur

 

          ด้วย พระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์พระองค์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกคน

                เนื่องจากครอบครัวเด็กหญิงนุรฮาญา สาและ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา นักเรียนมีภูมิลำเนาอยู่ที่  บ้านคลองประดู่ ตำบลปากปาง อำเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจรทำให้ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ของใช้ในบ้าน เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ   โดนไฟไหม้ทั้งหมด  ครอบครัวของนักเรียน มีด้วยกันทั้งหมด 4 คน คือ พ่อ แม่  เด็กหญิงนูรฮาญาและน้องสาว 1 คน  เหตุการณ์เกิดขึ้น  เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลาประมาณ 08.00 น. ซึ่งตอนนั้นไม่มีใครอยู่ที่บ้าน  พ่อ แม่ และน้องไปกรีดยางตั้งแต่ตอนเช้า ส่วนเด็กหญิงนุรฮาญา สาและ เดินทางมาโรงเรียนแล้ว  

        ในการนี้ ทางโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา ขอส่งรายงานเหตุการณ์พร้อมทั้งภาพถ่าย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและขอให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคตามจิตศรัทธาได้ที่

 

 

 

Thai