จุดยืนของอิสลามต่อจริยธรรมในยามสงคราม

Islam and Peacebuilding's picture
 
ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี
สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ
มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
 

ท่ามกลางความรุนแรงอย่างไร้ขีดจำกัดทางจริยธรรมในทุกหนแห่งขณะนี้ ขอฝากจุดยืนของอิสลามต่อจริยธรรมแม้ในยามสงครามเพื่อเตือนสติหรือเป็นข้อคิดให้กับทุกฝ่าย...

รายงานโดย อัสว๊าด บิน ซอรี่: ครั้งหนึ่งขณะพวกเราอยู่ในระหว่างการทำสงครามกับศัตรูที่มารุกราน และในขณะที่พวกเราเป็นฝ่ายได้เปรียบจึงได้ฆ่าพวกศัตรูไปเป็นจำนวนมากซึ่งมีเด็กในจำนวนนั้นอยู่ด้วย เมื่อข่าวนี้รู้ถึงท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ.ล.) ท่านจึงกล่าวว่า “เกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นในหมู่พวกเขาที่ไปไกลขนาดถึงต้องฆ่าเด็ก? จงระวัง! จงอย่าฆ่าเด็กโดยเด็ดขาด! จงระวัง! จงอย่าฆ่าเด็กโดยเด็ดขาด! จึงมีชายผู้หนึ่งกล่าวกับท่านนบีว่า “ทำไมฆ่าเด็กไม่ได้? ก็เด็กเหล่านั้นเป็นลูกหลานของพวกต่างศาสนิก? ท่านนบีจึงตอบไปว่า “แล้วพวกเจ้าทั้งหลายที่เป็นคนดีที่สุดขณะนี้ไม่ใช่เป็นลูก-หลานของคนต่างศาสนิกมาก่อนกระนั้นหรือ?” (ในรายงานของ อัล-นาซาอีย์; อัล-ฮากีม; อัล-ฏ๊อบรอนี)

และ

รายงานโดย อะบู ฮุร็อยเราะฮ์: “จงฟัง! ผู้ใดก็ตามที่ฆ่าคนต่างศาสนิกที่อยู่ภายใต้การปกป้องของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และศาสนฑูตของพระองค์ ถือเป็นการละเมิดการปกป้องของพระผู้เป็นเจ้า เขาจะไม่ได้รับแม้เพียงกลิ่นอายของสรวงสวรรค์ ซึ่งกลิ่นอายของมันจะมีระยะทางยาวไกลถึงเจ็ดสิบปี” (รายงานโดยอิหม่ามอัล-ติรมีซีย์; อิบนิ มาจาฮ์; อะบู ยะอ์ลา; อัล-ฮากีม; อัล-บัยฮากีย์)

  

 ขอบคุณภาพจาก www.entraining.net

Thai