นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลานักบริหารความหวังคนจะนะ

Ustaz Shukur's picture

 

นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลานักบริหารความหวังคนจะนะ

 

 

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)
กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้, ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา
Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur 

color:#1D2129">ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และผู้เจริญรอยตามท่าน

1 พฤศจิกายน .2559 เวลา เวลา 9.00 น. ห้องประชุมการไฟฟ้าจะนะ ภายใต้การอำนวยการของนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ได้เรียกทุกภาคส่วนประชุมประจำเดือนไม่ว่ารัฐ เอกชน ผู้นำศาสนา สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภาคธุรกิจ โดยแต่ละฝ่ายรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนผ่านสถิติ ตัวเลข ตัวชี้วัด องค์กรใดทำงานยังมีอุปสรรค ไม่บรรลุผล ก็ให้สามารถบูรณาการกับทุกองค์กรแม้แต่เอกชน
ท่านนับเป็นหนึ่งนักบริหารที่น่าจับตามองเข้าใจคำขวัญจะนะที่ว่านกเขาชวาเสียง สำเนียงสะกอม :วัฒนธรรมหล่อหลอม ออมทรัพย์เด่นดัง โดยเฉพาะวัฒนธรรมท่านเข้าใจว่ามุสลิม หรือพุทธทำอะไรได้ไม่ได้ หากท่านไม่รู้ก็จะถามผู้นำศาสนา เช่นหนี่ง 20ต.ค.2559 เวลา เวลา 19.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม มอบหมายให้นายปราโมช นิติธรรมโชติ ปลัดอำเภอ ประจำตำบลสะพานไม้แก่น พร้อมด้วยนส.วิภา ชูสุวรรณ ปลัดอำเภอ นางณัฐฐาพร ไชยโยธา ปลัดอำเภอ และนส.พรพิมล ศรีทองช่วย ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ครบ 7 วัน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.สะพานไม้แก่น
สองในการไว้อาลัยนายหลวงสำหรับมุสลิมท่านปรึกษาคณะกรรมการอิสลามและสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเรื่องของดีเมืองจะนะซึ่งได้รับการท้วงติงจากผู้นำศาสนาอิสลาม ท่านเรียกผู้นำศาสนาและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหาวิธีแก้ไขให้เหมาะสมกับเมืองสองวัฒนธรรม ตกลงได้ข้อสรุปว่าจะมีการจัดมหกรรมประชารัฐร่วมใจ เปิดโลกและวัฒนธรรมอิสลามขึ้นอีกงานหนึ่ง
ในขณะที่ฝ่ายสาธารณสุขอำเภอไม่สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกท่านรับข้อเสนอของสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักเรียนจิตอาสาสองเรื่องคือมุสลิมรักสะอาดกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยนำงบจากสปสชใ อบต. และอำเภอจะนะสร้างบุคคลากรรุ่นใหม่ใจอาสา
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.ท่าน รับมอบจักรยาน จำนวน 10 คัน จากบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าจะนะ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ เพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน โดยกำหนดมอบในวันปิยมหาราช ทั้งสิ้น 30 คัน

color:#1D2129">สำหรับงานมวลชนท่านเน้นกาแฟยามเช้าหมุนเวียนทุกตำบลโดยอาสาว่าหน่วยงานรัฐหรือเอกชนแต่ละตำบลเป็นเจ้าภาพหมุนเวียนเดือนละ1-2 ครั้ง ด้านมุสลิมท่านจะหมุนเวียนละหมาดวันศุกร์ทุกตำบลเพื่อพบปะและทราบปัญหาประชาชน
ในขณะที่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. ท่านร่วมงานมัรกัตหรือดะวะห์(การชุมนุมประชาคมมุสลิมเพื่อรับฟังการอบรมด้านศาสนาอิสลาม และท่านเองได้บรรยายธรรม ในหัวข้อ อิสลามกับการดำรงชีพ ณ สถาบันปอเนาะดารุลอูลูม (ม่วงหวาน) ม.2 บ้านพ้อแดง ต.คู โดยมีพี่น้องมุสลิมมาร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน
ผู้เขียนหวังว่าท่านจะเป็นนักบริหารและเข้าใจ เข้าและพัฒนากับทุกภาคส่วนต่อไป

นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
https://www.google.co.th/search…

1 พฤศจิกายน .2559 เวลา เวลา 9.00 น. ห้องประชุมการไฟฟ้าจะนะ ภายใต้การอำนวยการของนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ได้เรียกทุกภาคส่วนประชุมประจำเดือน
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211182482258314&set=pcb.10211182483578347&type=3&theater

 

color:#1D2129">นายอำเภอจะนะบรรยายธรรม ในหัวข้อ อิสลามกับการดำรงชีพ
http://www.chana-sk.go.th/index.php…

 

 

 

Thai