ทหารที่ปราศจากอาวุธ (nonviolent army) ของเผ่าปัชตุน (ปาทาน)

Islam and Peacebuilding's picture

 

ทหารที่ปราศจากอาวุธ (nonviolent army) ของเผ่าปัชตุน (ปาทาน)

 

ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี

สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่

 

 

เมื่อปลายทศวรรษ 1920 หลังจากที่ท่านบัดชา ข่าน (อับดุลกัฟฟาร์ ข่าน) ได้ฝึกฝนตัวเองด้วยการถือศีลอดและบำเพ็ญจิตมุ่งมั่นสู่พระผู้เป็นเจ้า ท่านได้ปิ๊งความคิดเกี่ยวกับ “ทหารที่ปราศจากอาวุธ” (nonviolent army) ของเผ่าปัชตุน (ปาทาน) โดยจะปฏิเสธความรุนแรงและปฏิเสธการฆ่าล้างแค้นซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่อันฝังรากลึกในหมู่สังคมชนเผ่าปาทานที่ว่ากันว่ารักปืนยิ่งกว่าสิ่งใด

ในปี 1929 บัดชา ข่าน จึงได้จัดตั้งกองทัพที่เรียกว่า “คูไดย์ คิดมัธกัร” โดยพวกเขาจะสวมใส่ชุดทหารสีแดง จึงถูกเรียกว่า “คนเสื้อแดง” (ไม่เกี่ยวอะไรกับคนเสื้อแดงเมืองไทยเน้อเจ้า) โดยจะต้องมีการกล่าวคำปฏิญาณตนที่จะต่อสู้โดยไม่ยอมใช้ความรุนแรง ไม่แก้แค้น ร่วมมือร่วมใจกัน หมั่นฝึกฝน และอุทิศตนเพื่อช่วยกันพัฒนาสังคม

หลักการของ คูไดย์ คลิดมัท ได้มีการกล่าว เป็นคำปฏิญานโดยสมาชิกใหม่ทุกคนดังนี้

1) ฉันคือบ่าวของพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮ์) ซึ่งพระองค์ไม่ทรงต้องการความช่วยเหลือใดๆ การรับใช้สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างคือ การรับใช้อัลลอฮ์

2) ฉันสัญญาที่จะรับใช้มนุษยชาติในนามของพระผู้เป็นเจ้า

3) ฉันสัญญาที่จะไม่ใช้ความรุนแรงและการแก้แค้น

4) ฉันสัญญาที่จะให้อภัยต่อผู้ที่กดขี่และเคยปฏิบัติการอย่างโหดร้ายต่อฉัน

5) ฉันสัญญาที่จะระงับจากการอาฆาตมาดร้าย การทะเลาะวิวาท และการสร้างศัตรู

6) ฉันสัญญาที่จะปฏิบัติดีชาวปาทานทุกคนเสมือนเป็นพี่น้องพ้องเพื่อน

7) ฉันสัญญาที่จะไม่ต่อต้านประเพณีและการปฏิบัติทางสังคม

8) ฉันสัญญาที่จะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย กระทำสิ่งที่ดี และละเว้นสิ่งที่ชั่วร้าย

9) ฉันสัญญาที่จะเป็นคนมีจรรยามรรยาทที่ดี และไม่ใช้ชีวิตอย่างขี้เกียจ

10) ฉันสัญญาที่จะอุทิศเวลาอย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมงในการช่วยเหลืองานชุมชน/สังคม

11) ฉันสัญญาที่จะเป็นคนซื่อสัตย์และรู้จักรับผิดชอบในการเป็นบ่าวที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้า

12) ฉันสัญญาที่จะเสียสละชีวิต ทรัพย์สินและความสะดวกสบายทั้งหลายเพื่อเสรีภาพของประเทศชาติและประชาชน

13) ฉันสัญญาที่จะไม่สร้างความแตกแยก ไม่สร้างความเกลียด และอิจฉาริษยาและจะยืนเคียงข้างผู้ถูกกดขี่เพื่อต่อสู้กับผู้กดขี่

14) ฉันสัญญาที่จะใช้ชีวิตโดยยืนหยัดในหลักการการไม่ใช้ความรุนแรง

15) ฉันสัญญาที่จะรับใช้สิ่งถูกสร้างทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้า และเป้าหมายของฉันคือเพื่อบรรลุการมีเสรีภาพของประเทศชาติและศาสนาของฉัน

16) ฉันสัญญาที่จะทบทวนพิจารณาอยู่เสมอว่า สิ่งที่ฉันปฏิบัติอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม

17) ฉันจะไม่ปรารถนารางวัลใดๆ สำหรับการอุทิศตัวในทุกการงานของฉัน

18) ความมุ่งมั่นพยายามทั้งหมดของฉันนั้นต้องการให้เป็นไปเพื่อความพึงพอใจของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เพื่อหวังผลตอบแทนจากมนุษย์หรือการมีหน้ามีตาในสังคม

 

หมายเหตุ: ในข้อ 6) เนื่องจากในอดีตมีการทะเลาะเบาะแว้งและใช้กำลังฆ่าฟันมากในหมู่ปาทานด้วยกัน

 

อ่านตอนที่แล้ว

"บัดชา ข่าน" ทหารที่ไม่ใช้ความรุนแรงของอิสลาม

 

Thai