"อินเดียออกกฏหมายยกเลิกธนบัตร 500 และ 1000 รูปี"

manmukem's picture
 
              สำหรับข่าวที่ฮือฮาที่สุดในประเทศอินเดียตอนนี้คงหนีไม่พ้นการเรียกเงินธนบัตรใบ 500 และ 1,000 รูปีคืนจากประชาชนชาวอินเดีย  
ซึ่งนายกรัฐมนตรี นเราทรา โมดี ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 `พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาว่า
“ให้ถือว่าเงินอินเดีย ธนบัตร 500 และ 1,000 รูปี เป็นเงินตรานอกกฎหมายรัฐบาลอินเดียหลังจากเที่ยงคืนของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
เนื่องจากอินเดียมีเงินนอกกฎหมายในธนบัตร 2 ชนิดนี้จำนวนมากถึง 1.25 ล้านล้านรูปี
            ทางที่ปรึกษาทางการเงินของประเทศอินเดียจึงได้นำเสนอวิธีการเรียกเงินคืนดังกล่าวเพื่อสกัดกั้นการผลิตเงินปลอมนอกฎหมายได้  
เพื่อตรวจสอบเงินและต่อต้านการคอรัปชั่น ซึ่งรัฐบาลต้องการขจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปจากประเทศ
การแลกเปลี่ยนเงินตราสามารถแลกเปลี่ยนได้ ณ ธนาคารกลางของอินเดีย (Reserve Bank of India) 19 สาขาหลัก
และสามารถแลกตามธนาคารสาขาย่อยต่าง ๆ ในประเทศอินเดียได้
หรืออีกทางเลือกหนึ่ง นั่นก็คือ สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตามสำงานใหญ่และย่อยของไปรศณีย์ทุกสาขาในประเทศอินเดีย ในระยะเวลา 50 วัน (ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน เป็นต้นไป – วันที่ 30 ธันวาคม 2559
              กรณีมีเหตุสุดวิสัยซึ่งไม่สามารถแลกเงินได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
ทางรัฐบาลยื่นข้อผ่อนผันให้แลกได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 แต่ต้องยื่นความจำนงเบื้องต้นต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเบื้องต้นเพื่อขอผ่อนผัน และวันแลกนั้นผู้แลกจะต้องมีบัตรประชาชนหรือเอกสารที่เกียวข้องแนบไปแสดงตัวด้วย (ใบขับขี่, ใบผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง, หนังสือเดินทาง หรือบัตรที่ออกให้โดยรัฐบาล)
สิ่งที่ควรจดจำ คือ 
          1. สำหรับภายในสัปดาห์นี้ ขั้นแรกในการแลกเงินนั้น สามารถแลกได้เพียง 4000 รูปี/ วัน และจะสามารถแลกได้ 8000 รูปี หลังจาก 15 วัน ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งผู้ที่ต้องการแลกเงินสดจากธนบัตรเก่าเป็นธนบัตรใหม่นั้นจะต้องแนบเอกสารสำคัญเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางด้วย  
          2. หากผู้ใดต้องการยอดเงินที่สูงกว่า 4,000 รูปีนี้ เวลามีการซื้อของสามารถสั่งจ่ายด้วยการชำระเงินทาง Internet Banking, Credit cards, Debit cards กรณีที่ต้องการเงินเพิ่มกว่า 4000 รูปี จะต้องดำเนินการผ่านสมุดคู่บัญชีเงินฝากของธนาคารเท่านั้น 
          3. การจะเลิกเงินจากธนาคารสามารถอื่นจากบัญชีธนาคารที่ถือ สามารถกระทำได้ แต่ต้องยื่นบัตรประชาชนและสมุดคู่บัญชีเงินฝาก กรณีใช้บัญชีผู้อื่นจะต้องมีใบมอบฉันฑะจากเจ้าของแนบมาด้วย 
          4. สำหรับผู้ที่ต้องการถอนเงินจากตู้เอทีเอ็ม สามารถถอนได้เพียง 2,000 รูปี / วัน ในช่วงแรกของระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 และหลังจากวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 สามารถถอนได้วันละ 4,000 รูปี กรณีใช้เช็คเพื่อขึ้นเงิน สามารถทำได้วันละไม่เกิน 10,000 รูปี ซึ่งสูงสุดได้ไม่เกิน 20,000 รูปี/สัปดาห์ (รวมการเบิกเงินจากตู้เอทีเอ็มด้วย) ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวจะใช้เพียง 14 วัน (จากวันที่ 10-24 พฤศจิกายน 2559 ) ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้ตู้เอทีเอ็มในการฝากเงินได้ 
          5. ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 10 พฤศจิกายน ในบางพื้นที่ ธนาคารจะปิดบริการ และธนาคารหลายแห่งจะทำการปิดการให้บริการเพื่อปรับปรุงระบบการเงิน 
          6. โรงพยาบาลของรัฐ ร้านขายยาและสถานีบริการเชื้อเพลิงที่ได้รับการรับรองจากรัฐ สามารถใช้ธนบัตรแบบเก่าได้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 
          7. เพื่อความสะดวกของประชาชนภายใน 72 ชั่วโมง สามารถซื้อตั๋วโดยสารสาธารณะที่กำกับโดยรัฐบาล ตั๋วรถไฟ ตั๋วเครื่องบินก็จะทำการรับเงินเก่าธนบัตร 500 และ 1000 รูปี จนกระทั่งวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ก่อนเที่ยงคืน 
          8. ปั้มน้ำมันและสถานีน้ำมันขายปลีก ทั่วไปจะปิดการให้บริการด้วยธนบัตรเก่าถึงวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้เช่นเดียวกัน 
          9. สำหรับกรณีนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่เดินทางมายังสนามบินอินเดีย สามารถใช้เงินเดิมและแลกเปลี่ยนได้ที่สนามบินในระยะเวลา 72 ชม. (ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559) หลังมีการประกาศยกเลิกธนบัตรดังกล่าว 
         10. พิธีกรรมทางด้านศาสนาเกี่ยวกับการจัดการเรื่องศพก็อนุญาตให้ใช้ธนบัตรเดิมถึงวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้เช่นเดียวกัน
         11. สำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราไม่ว่าจะด้วยเงินสด เช็ค หรือ การใช้บัตรเครดิสและเดบิต ก็ไม่เป็นที่อนุญาตหลังจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 
         12. เพื่อรองรับการเรียกเก็บเงินคืน ทางรัฐบาลอินเดียได้ออกธนบัตรแบบใหม่ในจำนวน 2,000 รูปีและ 500 รูปี ซึ่งจะมีการนำมาใช้ในเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลเลือกผลิตธนบัตรแบบใหม่โดยใช้แบบพลาสติก เพราะทำให้เกิดการปลอมแปลงยากกว่าเดิม  ซึ่งธนบัตรใบ 500 รูปีนั้นได้ผลิตมาแล้ว ลงปีผลิต 2016 ซึ่งเป็นรูปของผู้จำทางจิตวิญญาณของชาวอินเดีย คือ มหาตมะ คานธี สัญลักษณ์ของพระเจ้าอโศก ธนบัตรใบดังกล่าวลงชื่อโดย ดร. อุรฺจิต อาร์ ปาเตล ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งอินเดีย ขนาดของเงิน 66 X 150 มิลลิเมตร มีสีเทา มีรูปเรดฟอร์ทและธงชาติของอินเดียเป็นสัฐลักษณ์ในธนบัตรดังกล่าว 
        13. สำหรับธนบัตรใบ 2000 รูปีนั้นก็ได้ทำการผลิตออกมาแล้วเช่นเดียวกัน ลงปีผลิต 2016 ซึ่งมีรูปของ มหาตมะ คานธี สัญลักษณ์ของพระเจ้าอโศก ธนบัตรใบดังกล่าวลงชื่อโดย ดร. อุรฺจิต อาร์ ปาเตล ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งอินเดีย 
        14. ธนบัตรทั้ง 2 ใบที่เพิ่งออก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
 
***หมายเหต***  
ข้อมูลโดย;
  Mrinaal Datt, Time of India News and www.rbi.org .in
แปลโดย ;
เอ.อาร์ มูเก็ม, อาลิการ์, อินเดีย
เผยแพร่;    
9 พฤศจิกายน 2559
แรงบันดาลใจในการแปล;
นอนไม่หลับเพราะอยากเห็นธนบัตรใหม่ของอินเดีย  
 
Thai