แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ และ Children Voice for Peace Project สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองของเด็กในจังหวัดชายแดนใต้

Hearty Support Group's picture

 

แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ และ Children Voice for Peace Project

เผยแพร่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 

เราทนไม่ได้ : สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองของเด็กในจังหวัดชายแดนใต้


จากเหตุการณ์การกราดยิง ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ใน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาสเบื้องต้นเป็นเหตุให้นายประพันธ์ ลายประดิษฐพร อายุ 32 ปี และ มีเด็กชาย อายุเพียง 3 ปี ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งส่งผลต่อการปกป้องคุ้มครองเด็ก ( Right of protection ) เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผู้ปกครองขาดรายได้ที่จะดูแลเด็กให้ได้รับการพัฒนา (Right of development)
ผู้กระทำไม่เพียงแต่ละเมิดกฎหมายในประเทศ และระหว่างประเทศ เท่านั้นแม้แต่ในหลักการศาสนาไม่ว่าศาสนาใดๆก็ตามก็เป็นการละเมิดเช่นกัน ปีนี้ มีเด็กเสียชีวิต 5 คนและได้รับบาดเจ็บ 26 คน เราคงไม่ต้องการดูตัวเลขหรือสถิติที่เพิ่มขึ้นแล้วผ่านเลยไป ดังนั้นกลุ่มด้วยใจและ โครงการเสียงเด็กเพื่อสันติภาพ หรือ CHILDREN VOICE FOR PEACE ขอแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรมดำเนินการนำคนผิดมาลงโทษและแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้อย่างจริงจังเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อเด็กและประชาชนผู้บริสุทธิ์ในระยะยาว

 

กลุ่มด้วยใจและโครงการ Children voice for peace

 

 

Thai