อีกหนึ่งความงดงามและความหวัง...

Islam and Peacebuilding's picture

 

อีกหนึ่งความงดงามและความหวัง...

 

ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี

สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่

 

 

เมื่อวานนี้ (19 พ.ย. 2559) ท่านพระครูพิพิธสุตตาธร ประธานมูลนิธิเครือข่ายศาสนาเพื่อสังคม ได้นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ (ประกอบด้วยชนหลากลายศาสนาทั้งพุทธ คริสต์ และอิสลาม) เข้าเยี่ยมคารวะ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล (จุฬาราชมนตรี) ณ ห้องประชุม โรงแรมฮาร์โมไนซ์ เชียงใหม่ (เป็นโรงแรมเปิดใหม่ซึ่งบริหารงานโดยนายกวินธร วงศ์ลือเกียรติ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.เชียงใหม่)

ท่านพระครูพิพิธสุตตาธร ได้บอกเล่าถึงการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อนำหลักธรรมของแต่ละศาสนาให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันของศาสนิกในมิติต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพ การพัฒนาชุมชนและสรรสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม

ท่านจุฬาราชมนตรี ได้กล่าวขอบคุณเพื่อตอบสนองการมาเยือนในครั้งนี้ เป็นคำกล่าวสั้นๆ แต่ก็สัมผัสได้ถึงความรัก ความจริงใจของท่านอย่างแท้จริงต่อคณะผู้มาเยือนในครั้งนี้ ท่านกล่าวว่า....

“พระคุณเจ้า และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ วันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านทั้งหลาย แม้ว่าเราจะใช้เวลาพบปะกันเพียงเล็กน้อย แต่ผมก็เห็นว่าเป็นประโยชน์มาก ผมหวังว่าจะมีบรรยากาศเช่นนี้ต่อๆ ไปเรื่อยๆ ในสังคมของเรา ผมเองนี้เป็นคนมาจากทางใต้ ซึ่งในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนมุสลิม แต่ก็ไม่มีปัญหาในการอยู่ร่วมกัน ก็อยู่ร่วมกันได้

วันนี้ก็มีความรู้สึกประทับใจกับท่านทั้งหลายที่ให้เกียรติมาพบปะกับผมในวันนี้ และก็นำสิ่งดีๆ มาบอกเล่า ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันและกัน ผมเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นมาในสังคมไทย และสังคมมนุษย์ทั่วโลก เพื่อที่จะทำให้เกิดสันติสุข ทั้งความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน

ผมจึงต้องขอขอบคุณท่านอย่างมากที่วันนี้ได้มีโอกาสมาพบ โดยที่ผมนั้นไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีโอกาสได้พบท่านทั้งหลาย ผมมาในงานอื่นแต่ก็ยังมีโอกาส

ได้มาพบกับเครือข่ายศาสนิกสัมพันธ์ ผมถือว่าเป็นโชคดีครับ จึงขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ”

หลังจากถ่ายภาพร่วมกันท่านจุฬาราชมนตรีได้ออกมาจากห้องประชุมก่อน คณะผู้มาเยือนก็ได้ถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมอื่นๆ และพูดคุยกันต่อในห้องประชุม ผมเดินออกมาเพื่อส่งท่านจุฬาราชมนตรีขึ้นห้องแต่ท่านออกมาหยุดอยู่หน้าโรงแรมและบอกว่าจะขอรอส่งคณะผู้มาเยือนก่อนจึงจะขึ้นห้อง ผมจึงกลับเข้าไปบอกความตั้งใจของท่านจุฬาราชมนตรีให้แขกในห้องประชุม ทุกท่านจึงเดินออกด้วยความรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งกับการรอส่งของท่านจุฬาราชมนตรีในครั้งนี้

สำหรับผม..เหตุการณ์เล็กๆ วันนี้นับเป็นอีกหนึ่งความงดงาม และความหวังว่าเราจะช่วยกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อก้าวข้ามอคติและความเกลียดกลัวระหว่างกันเพื่อจรรโลงสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมให้มากยิ่งๆ ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี้ต่อไป

 

Thai