คำถามเกี่ยวกับรายงานข่าวจากสำนักข่าว Benar News เรื่องการปรับโครงสร้างสภาแกนนำ BRN-C

Shintaro's picture

 

คำถามเกี่ยวกับรายงานข่าวจากสำนักข่าว Benar News เรื่องการปรับโครงสร้างสภาแกนนำ BRN-C

 

 

- เอกสาร คลิปวีดีโอ ในปลิว ฯลฯ ที่ออกโดย BRN ก่อนหน้านี้ก็ใช้ชื่อ BRN (Barisan Revolusi Nasional) มาตลอด และไม่เคยใช้ชื่อ BRN-C (BRN-Coordinate) คำถามคือ ทำไมครั้งนี้ฝ่ายที่ออกแถลงการณ์ยอมที่จะใช้ชื่อนี้ (BRN-C) แทนชื่อ BRN เฉย ๆ

- ดังเช่นมีคำอธิบายในงานวิจัยของ Sasha Helbardt, BRN เป็นองค์กรลับ และอาศัยความเป็นอคก์กรลับเป็นจุดแข็งของตน แม้แต่เรื่องจำนวนสมาชิกของสภาแกนนำก็ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดก่อนหน้านี้ (แค่รู้ว่าเป็นเลขคี่อย่างเดียว) ทำไมอยู่ดี ๆ ก็ต้องแถลงการณ์เรื่องการปรับสภาแกนนำให้คนอื่นทราบผ่านการแถลงการณ์

- ถ้าฝ่าย BRN-C ต้องการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะนี้ให้คนอื่นทราบ ทำไมสำนักข่าวแห่งนี้สำนักเดียวที่มีข้อมูลเรื่องนี้ และไม่ส่งไปถึงสำนักข่าวอื่น ๆ

- Benar News เป็นสำนักข่าวของใคร ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนใด ๆ หรือไม่ และใครเป็นนักข่าว

 

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ขบวนการบีอาร์เอ็นปรับสภาองค์กรนำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกล่าว

ขอร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข่าวใน Benar News Thai เรื่องการปรับโครงสร้างสภาแกนนำ BRN

 

Thai