แถลงการณ์ กรณี ยิงหน้าตลาดปาลัส ถนนสาย 42 บ้านปาลัส ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

TAKESHI's picture

แถลงการณ์เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ

(BUDDHISTS NETWORK FOR PEACE : B4P)

กรณี ยิงหน้าตลาดปาลัส ถนนสาย 42 บ้านปาลัส ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

26 พฤศจิกายน 2559

 

                                จากเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิง นางสายใจ  ทองดี หมู่ 6 ต.ดอน 26 ปี  ได้รับบาดเจ็บ และ   นางสาวรัตติกาล  จ่าวัง  บ้านเลขที่ 50/3  ม.4  ควน อ.ปะนาเระ ซึ่งต้องครรภ์ได้ 9 เดือน เสียชีวิต บริเวณหน้าตลาดปาลัส ถนนสาย 42 บ้านปาลัส ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

                                โดยพฤติกรรมของคนร้ายเดินข้ามถนนมาจากร้านขายเนื้อฝั่งมายอ และทำทีมาซื้อไก่ทอด  ก่อนจะเดินกลับ ได้ใช้อาวุธปืนยิงทั้งสองคน แล้ววิ่งกลับไปทางเดิม

                                จากการกระทำอันโหดร้าย ป่าเถื่อน ไร้มนุษยธรรม ต่อผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงซึ่งกำลังตั้งครรภ์ 9 เดือน เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และครอบครัวของผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น  และขอประณามการกระทำใดๆอันเป็นการทำร้ายต่อประชาชน โดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งกำลังตั้งครรภ์ อีกทั้งขอให้รีบเร่งดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม การให้ความช่วยเหลือเยียวยา และขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ออกมาประณามการกระทำดังกล่าว

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งต่อการกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบโดยเฉพาะต่อเป้าหมายพลเรือนทุกเชื้อชาติและศาสนา และขอเรียกร้องให้เยียวยาด้านจิตใจ ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมต่อบุตร และครอบครัวของทั้งสองท่าน อย่างถึงที่สุด

 

ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสีย

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ

(BUDDHISTS NETWORK FOR PEACE : B4P)

Thai