Skip to main content

ข่าว 3 มิติ: บทเรียนสันติภาพมินดาเนา

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง “เมื่อทหารทำงานสันติภาพ: บทเรียนและประสบการณ์จากมินดาเนา” โดยโฆษกกองพลทหารราบที่ 6 กองทัพบกฟิลิปปินส์ ซึ่งเห็นว่า การแก้ปัญหาความขัดแย้งต้องเอาชนะด้วยสันติภาพไม่ใช่การใช้อาวุธ และการพูดคุยกับกลุ่มคิดต่างจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างสันติภาพ ติดตามรายงานจากคุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย

ปกครองพิเศษ-ตรวจสอบงบประมาณนายกฯรับข้อเสนอดับไฟใต้

โดย ทีมข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ (เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 27 สิงหาคม 2553)

 

ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ที่ไร้ทีท่าจะยุติคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัดประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภาซึ่งมี พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญเป็นประธาน ได้เข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อหารือในหลายประเด็น

พล.ต.อ.สุนทร เปิดเผยว่าเป็นการเข้าพบเพื่อหารือถึงการแก้ปัญหาของรัฐบาล ซึ่งการใช้งบประมาณและกำลังพลเพื่อแก้ปัญหาจะต้องเห็นผลสัมฤทธิ์

2563 เปลี่ยนประเทศไทย: ปกครองตนเอง?

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

 

          "รายการ 2563 เปลี่ยนประเทศไทย" ที่ออกอากาศทางทีวีไทยต่อเนื่องกัน 3 สัปดาห์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้อภิปรายกันในประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐส่วนกลางที่รวมศูนย์อำนาจและข้อเสนอในการผ่องถ่ายอำนาจให้ท้องถิ่นจัดการตัวเองโดยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และปัญหาเฉพาะพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น "เขตวัฒนธรรมพิเศษ" ของกลุ่มชาติพันธุ์ "เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ของเมืองชายแดนภาคเหนือ และที่สำคัญในกรณี "เขตปกครองพิเศษ" ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

นครปัตตานีหรือเขตบริหารพิเศษ :ความจริงจากพื้นที่ (3)

จรัญ มะลูลีม

           ดังนั้น สังคมไทยจำเป็นจะต้องคงไว้และยอมรับโดยดุษฎีในความแตกต่างดังกล่าวและจะต้องไม่พยายามที่จะทำการใดๆเพื่อขจัดความแตกต่างเหล่านี้ มิฉะนั้น แล้วจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆ มากมายโดยไม่จำเป็น

           อันที่จริงในอดีตที่ผ่านมาเคยมีผู้นำประเทศหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยพยายามที่จะขจัดความแตกต่างในเรื่องศาสนาวัฒนธรรม โดยใช้นโยบายผสมกลมกลืน หรือการผสมผสานทางวัฒนธรรมโดยเข้าใจว่าเมื่อขจัดความแตกต่างออกไปแล้วปัญหาความขัดแย้งก็จะหมดไปหรือจะเบาบางลงแต่มันกลับมีผลในทางตรงกันข้าม คือ การต่อต้านจากประชาชน ดังนั้น จึงไม่มีที่ไหนกระทำได้สำเร็จ

Subscribe to การปกครองตนเอง