Skip to main content

“โจรใต้”

นับตั้งแต่สถานการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกคุกคาม คำว่า โจรใต้ ยังเป็นหนึ่งในคำที่ประดับหน้าแรกหนังสือพิมพ์เกือบทุกวันในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ เราได้ยินคำนี้บ่อยในรายการโทรทัศน์เช่

ปฏิบัติการ ‘การสื่อสาร’ (1)

สมัชชา นิลปัทม์
“ประสบการณ์” จะสร้างขึ้นมาได้อย่างไร
นี่อาจจะเป็นคำถามที่ทายที่สุดคำถามหนึ่งของคนที่ประกอบวิชาชีพ “ครู”

การเมืองต้องนำการทหาร [2] : เครือข่ายสันติภาพ ประชาสังคมและสื่อสารสันติ

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

 

           นอกจากประเด็นการเมืองนำการทหารและประเด็น Peace Talk แล้ว วงสัมมนา “การเมืองต้องนำการทหาร : ทิศทางการแก้ไขปัญหาภาคใต้สู่ความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา ยังเริ่มต้นด้วยการนำเสนออีก 3 ประเด็นหลักเพื่อเป็นตัวตั้งในการพูดคุย แม้ว่าหลายข้อเสนอในที่นี้จะฟังดูคุ้นหู ทว่าการผลักดันในพื้นที่ใหม่และบริบทที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนี้ก็น่าจับตาไม่น้อย

 

Subscribe to การสื่อสาร