Skip to main content

สารคดีโทรทัศน์ "ต้นกล้าสันติภาพ" ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ThaiPBS

ย้อนไปเมื่อปี 2550 ในวันที่ 31 พฤษภาคม “เครือข่ายนักศึกษาเพื่อพิทักษ์ประชาชน” จำนวนหลายพันคนรวมตัวกันชุมชนประท้วงอยู่ภายในมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านที่ระบุว่าถูกกระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งได้มีข้อเสนอสำคัญคือ ขอให้พิจารณายกเลิกกฎหมายความมั่นคงและให้ถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

Subscribe to ตูแวดานียา ตูแวแมแง