สันติภาพเป็นของใคร ?

WARTANI's picture
ประพันธ์โดย Solar Garia
ผู้ปฏิบัติงาน สำนักพิมพ์อาวาณบุ๊ค (AWAN BOOK)
อ่านโดย ตูแวดานียา ตูแวแมแง
ผู้อำนวยการ สำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (LEMPAR)
 
 
* หมายเหตุ บทกวีนี้อ่านครั้งแรกในงาน SATU PATANI ตอนที่ 2 “13 FEB / 3 FEB : สงครามและสันติภาพ ประชาชนปาตานีจะกาหนดชะตากรรมตนเอง ได้หรือไม่ ? อย่างไร ?” เมื่อวันพฤหัสที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ลานแสงจันทร์ ฝั่งหอสมุดจอนเอฟ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
สันติภาพของใคร ?
สันติภาพของใคร ?
สันติภาพของใคร ?
 
 

“สันติภาพปาตานี”
 
บางคนค้นหาในที่ต่างๆ
โรงแรมซีเอส
โรงแรมปาร์ควิว
ใจกลางเมืองปัตตานี
 
บางคนตั้งมันในหอประชุม
ห้องประชุมเล็กใหญ่
ในรั้วมหาวิทยาลัย
 
บางคนไปจัดเวทีใหญ่
สนามกีฬากลางประจำจังหวัด
ขบวนทหารล้อมรอบ
เฝ้ารักษาไม่ให้ผู้ก่อการร้ายเข้ามา
 
จนข้าพเจ้าสงสัย
สงสัยว่าสันติภาพเป็นของใครกัน
 
เมาะจิโดนยิงกลางกบาล
กลางสวนยางพารา
 
เด็กน้อยสามพี่น้องสละชีพ
ทันทีที่กลับจากละหมาดอีซา
 
สันติภาพเป็นของผู้ใดกัน
 
กลางเวทีใหญ่
ในโรงแรมกลางเมือง
 
จอโปรเจ๊กเตอร์ยังคงมีประโยคเดิมเดิม
"กระบวนการสันติภาพปาตานี"
 
ในขณะที่ประชาชนยังสงสัยอยู่
กระบวนการสันติภาพนั่นเพื่อใครกัน??
 
 
 
Thai