Skip to main content

"ปอเนาะญิฮาดวิทยา"‬ ญิฮาดแห่งสันติวิธี มีอยู่จริง !

"‪#‎ปอเนาะญิฮาดวิทยา" ญิฮาดแห่งสันติวิธี มีอยู่จริง !

 
พรินซ์ อเลสซานโดร

 

แนะนำหนังสือ PRC ภาษาไทย (1): รัฐศาสตร์ไม่ฆ่าและพลังแห่งสันติ

ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ (PRC) ขอแนะนำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและสันติภาพสำหรับผู้สนใจ โดยจะทยอยนำเสนอเป็นตอนๆ ต่อไป

ชื่อหนังสือ : รัฐศาสตร์ไม่ฆ่า

ผู้เขียน :  ศาสตราจารย์เกล็น ดี. เพจ 

ผู้แปล : ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง : ประสบการณ์ของการค้นหาทางเลือกบนเส้นทางสันติวิธี

ประสบการณ์ของการค้นหาทางเลือกบนเส้นทางสันติวิธี

อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง
ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรเสริมสังคมสันติสุขจังหวัดชายภาคใต้ สถาบันพระปกเกล้า

ทำไม "เปลี่ยนศรี" สามารถเปลี่ยนนโยบายความมั่นคงได้

ในสื่อกระแสหลักมีคำถามว่า ระลอกการใช้ความรุนแรงรอบใหม่ที่ปาตานี/จังหวัดชายแดนใต้มีเกี่ยวข้องกับการคืนตำแหน่งให้แก่อดีตเลขาฯ สมช. นายถวิล เปลี่ยนศรี หรือไม่ แน่นอนว่า เราไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนต่อคำถามเหล่านี้ เพราะขาดข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือจากฝ่ายผู้กระทำ

ชาวแคว้นคาตาโลเนียนับล้านเดินขบวนใหญ่เรียกร้องเอกราชจากสเปน

ชาวคาตาลัน1.5ล้าน คนเดินขบวนประท้วงร้องแยกตัวเป็นเอกราชจากรัฐบาลสเปน ซึ่งเป็นการฉลอง วันชาติแคว้นคาตาโลเนีย ที่กำลังประสบวิกฤติเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงที่สุด จนจุดชนวนให้เกิดความคิดแบ่งแยกดินแดน

สันติสนทนาในบริบทของความรุนแรงที่ภาคใต้

หมายเหตุ: บทความชิ้นนี้เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาอังกฤษในเว็บไซต์และหนังสือพิมพ์ Bangkok Post เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ในชื่อ “Building the case for peace dialogues” ข้อเขียนข้างล่างนี้เป็นบทความฉบับเต็มที่ได้รับการอนุญาตให้กองบรรณาธิการทำการแปลและผ่านการตรวจทานโดยผู้เขียน กองบรรณาธิการเห็นว่าในสถานการณ์ที่ความรุนแรงกดทับและมีการถกเถียงถึงกระบวนการสันติสนทนาและการเจรจาสันติภาพอย่าง
Subscribe to สันติวิธี