เยาวชน

DSID's picture

สถานการณ์เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้: 11 ปี ของเด็กและเยาวชนในวังวนแห่งความรุนแรง

Fri, 2015-01-09 16:06 -- DSID
สุวรา แก้วนุ้ย
สุภาภรณ์ พนัสนาชี
คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSID)
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

           

Thai
Hearty Support Group's picture

รายงาน "โตขึ้นหนูอยากจะเป็น…?: รายงานสถานการณ์เด็กในพื้นที่ความขัดแย้งชายแดนใต้ ประจำปี 2557" (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

โตขึ้นหนูอยากจะเป็น…?:

 

รายงานสถานการณ์เด็กในพื้นที่ความขัดแย้งชายแดนใต้ ประจำปี 2557

 

จัดทำโดย กลุ่มด้วยใจ

Thai
Hearty Support Group's picture

แถลงการณ์เครือข่าย Children voice for peace: การเสียชีวิตของเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้

[updated: 6 February 2013]

 

Thai
Subscribe to RSS - เยาวชน