Skip to main content

แถลงการณ์ฉบับที่1 เครือข่ายประชาชนจชต.ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ(PERMATAMAS)

เครือข่ายประชาชนจชต.ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ(PERMATAMAS) เป็นองค์กรใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเพราะการเข้ามาของโครงการยักษ์ใหญ่ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่ กฟผ.ได้แอบมาดำเนินการผลักดันโครงการอย่างรีบเร่งและปิดกั้นการมีส่วนร่วมของคนชายแดนใต้ จากการหารือหลายครั้ง ในที่สุดกลุ่ม PERMATAMAS ก็ได้มีการออกแถลงการณ์ประกาศในการประชุมและเคลื่อนไหวที่บ้านคลองประดู่ ปากบางเทพา ดังมีสาระดังนี้

 

แถลงการณ์ฉบับที่1 เครือข่ายประชาชนจชต.ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ(PERMATAMAS)