Skip to main content

เครือข่ายประชาชนจชต.ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ(PERMATAMAS) เป็นองค์กรใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเพราะการเข้ามาของโครงการยักษ์ใหญ่ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่ กฟผ.ได้แอบมาดำเนินการผลักดันโครงการอย่างรีบเร่งและปิดกั้นการมีส่วนร่วมของคนชายแดนใต้ จากการหารือหลายครั้ง ในที่สุดกลุ่ม PERMATAMAS ก็ได้มีการออกแถลงการณ์ประกาศในการประชุมและเคลื่อนไหวที่บ้านคลองประดู่ ปากบางเทพา ดังมีสาระดังนี้

 

แถลงการณ์ฉบับที่1 เครือข่ายประชาชนจชต.ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ(PERMATAMAS)

เรื่อง จุดยืน PERMATAMAS ต่อโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ(PERMATAMAS) เป็นองค์กรเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยเจตนารมณ์ร่วมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยับยั้งไม่ให้โครงการพัฒนาต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในสิทธิชุมชนของประชาชนตลอดจนความมั่นคงในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาเร่งด่วน ณ ช่วงเวลาปัจจุบันนี้คือ มหันตภัยจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ซึ่งจะใช้เนื้อที่ 3,000 ไร่ เป็นที่ตั้งโครงการในพื้นที่ตำบลปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา นั้น ส่งผลกระทบในวงกว้าง แต่กลับมีการศึกษาผลกระทบเพียงรัศมี 5 กิโลเมตร โดยไม่มีการศึกษาผลกระทบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแม้แต่น้อย

เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ(PERMATAMAS) มีจุดยืนที่ชัดเจนในการยับยั้งโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาอย่างถึงที่สุด  เพราะนอกจากผลกระทบอย่างร้ายแรงในทุกด้าน ทั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การทำลายวิถีชุมชนและประมงพื้นบ้าน การทำลายศาสนธรรมอันดีงาม จะมีการย้าย มัสยิด วัด กุโบว์และโรงเรียนปอเน๊าะ ทำลายสุขภาวะทางสุขภาพร่างกาย และสร้างความฉ้อฉลจากการใช้เงินซื้อผู้นำและซื้อทุกอย่าง ประชาชนในพื้นที่อ.เทพาและทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆเลยทั้งสิ้น นอกจากมลพิษ หายนะ และความแตกแยกในชุมชน

อนึ่งทางเครือข่ายPERMATAMAS เชื่อว่ามหันตภัยจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพานั้น ไม่ใช่แค่เพียงส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น หากแต่กระบวนการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกำลังดำเนินการโดยกอ.รมน.นั้น ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงด้วย เพราะได้สร้างบรรยากาศความหวาดระแวง ความรู้สึกที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก กฟผ. ที่ใช้วิชามารและใช้อำนาจอิทธิพลมาผลักดันโครงการ อีกทั้งยังได้สร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนกับประชาชนกันเองและประชาชนกับทางเจ้าหน้าที่รัฐอย่างหลีกเลียงไม่ได้

ทั้งนี้ทางเครือข่ายPERMATAMAS จะมีการเผยแพร่ชุดข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับผลกระทบของโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อสาธารณะและชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป

ทางเครือข่ายประชาชนจชต.ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ จึงขอเรียกร้องไปยังพณฯนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้พิจารณาสั่งยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาอย่างเป็นทางการโดยทันที เพื่อเห็นแก่ความมั่นคงของประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงแห่งชาตินั้น และเพื่อการส่งเสริมกระบวนสันติภาพชายแดนใต้ อันจะช่วยให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสงบ ร่มเย็นและสันติสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืน สอดคล้องตามเจตนารมณคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ต่อไป

ด้วยจิตรักษ์สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม

แถลงโดย ตูแวดานียา ตูแวแมแง

วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ บ้านคลองประดู่ หมู่ที่ 4 ต.ปากบางเทพา อ.เทพา จ.สงขลา