Skip to main content

ความล่าช้า คือ ความอยุติธรรม ๑ เดือนหลังการสังหารหมู่ราษฎรในมัสยิดอัลฟุร-กอน

ที่กรุงเทพ ๒๙/๒๕๕๒ 

 

วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒

แถลงการณ์
ความล่าช้า คือ ความอยุติธรรม ๑ เดือนหลังการสังหารหมู่ราษฎรในมัสยิดอัลฟุร-กอน
 

1 เดือนโศกนาฏกรรม‘ไอร์ปาแย’ ขยายบาดแผล‘ความขัดแย้ง’

ณรรธราวุธ เมืองสุข
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

          ผ่านพ้นมา 1 เดือนเต็มกับโศกนาฎกรรมมัสยิดอัลฟุรกอน บ้านไอร์ปาแย ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เหตุการณ์คนร้ายกราดกระสุนเข้าใส่ชาวบ้านขณะประกอบพิธีละหมาดในมัสยิดยังไม่หายไปจากความทรงจำของผู้คนทั้งในสังคมไทยทั่วไปและชาวบ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการเฝ้ามองการทำงานของกระบวนการยุติธรรมอย่างจดจ่อ

การลงทุนที่บ้านไอร์ปาแยและยักษ์ไร้กระบองของอภิสิทธิ์

ไชยยงค์ มณีพิลึก

       การยิงถล่มมัสยิดบ้านไอร์ปาแย ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ถ้าเป็นฝีมือของ “แนวร่วม”ขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็นฯ จริง ตามคำกล่าวอ้างของ ทหาร ตำรวจ ถือว่าเป็นการลงทุนที่ “คุ้มค่า” ของขบวนการ เพราะหลังเกิดเหตุ จนถึง ณ วันนี้ นอกจากประชาชนส่วนใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะไม่มีใครเชื่อการให้ข่าวของ ทหาร ตำรวจ แล้ว ขบวนการฯ ยังสามารถทำให้สงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เดินทางจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ประเทศที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว