ประกาศ เว็บไซต์ Deepsouthwatch.org เรื่องการอัพเดท และรหัสผ่าน (เมษายน 2018)

เนื่องจากเว็บไซต์ Deepsouthwatch.org ได้ทำการอัพเดทระบบที่ใช้ในการดำเนินการ จากเดิมโปรแกรม Drupal เวอร์ชั่น 6 เปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่น 7 เพื่อความเสถียรและความปลอดภัย จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้รับผลกระทบในการเข้าใช้งาน ดังนี้

  • Username ของผู้ใช้งาน ยังคงเหมือนเดิม สามารถใช้งานต่อได้ทันที
  • สำหรับ Password เก่าของผู้ใช้งาน ไม่สามารถใช้งานได้ จำเป็นต้อง ขอรหัสผ่านใหม่ Request new password (ตามมาตรฐานความปลอดภัย)

ขั้นตอน ขอรหัสผ่านใหม่ Request new password

  1. กดเลือกเมนู Request new password
  2. พิมพ์ Username หรือ E-mail ที่เคยกำหนดเอาไว้ในเว็บไซต์ Deepsouthwatch.org
  3. กดยืนยัน ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ (reCAPTCHA)
  4. จากนั้นระบบจะส่งข้อความ ไปที่อีเมลที่เคยระบุเอาไว้ (โปรดตรวจสอบใน Junk / Spam หรือ อีเมลขยะด้วย)
  5. คลิก url ที่ระบบส่งไปให้ เพื่อเข้าระบบ จากนั้นคลิกเมนู My account ด้านบน เลือก Edit เพื่อใส่ รหัสผ่านชุดใหม่ ของตัวท่านเอง เพื่อใช้งานในอนาคต

** อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถดำเนินการได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อช่วยในการแก้ไขรหัสผ่านให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ต่อไป **

เมษายน 2018

User account