Skip to main content

Peace Survey สะท้อนเสียง ปชช. "สันติภาพต้องเดินหน้า"

หลังจากการแถลงผลสำรวจสันติภาพ หรือ Peace Survey ครั้งที่ 1 ถือเป็นครั้งแรกที่เปิดให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานสำรวจตามหลักวิชาการ ทำให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากคนในพื้นที่ วันนี้ คุณอิมรอน  ซาเหาะ นักข่าวพลเมือง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ได้สะท้อนเสียงของคนใน ที่ขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพหลังจากการแถลงผล Peace Survey
 
 

ประมวลภาพบรรยากาศ การนำเสนอและอภิปรายรายงานพิเศษ "เส้นทางหยุดเลือด: การต่อรองสู่การไม่ฆ่า ณ ปาตานี"

ประมวลภาพบรรยากาศ
การนำเสนอและอภิปรายรายงานพิเศษ
"เส้นทางหยุดเลือด: การต่อรองสู่การไม่ฆ่า ณ ปาตานี"
วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา13.00 น.–16.30 น.
ณ โรงแรมเอทัส กรุงเทพฯ

รายละเอียดงาน>>

ประมวลภาพบรรยากาศ "ดร.วันกาเดร์" ร่วมเสวนา "หนึ่งทศวรรษปัญหาใต้ฯ" ณ สมาคมนักข่าวฯ กรุงเทพฯ

ราชดำเนินเสวนา
"หนึ่งทศวรรษปัญหาใต้ในมุมมองของ ดร.วันกาเดร์ เจ๊ะมัน และ ดร.จรัญ มะลูลีม"

วันพฤหัสบดีที่  28 พฤศจิกายน 2556เวลา 13.00-15.30 น.
ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ประมวลภาพบรรยากาศงาน "คืนความทรงจำ: เมืองญาบะ" รือเสาะ, นราธิวาส

 ประมวลภาพบรรยากาศงาน "คืนความทรงจำ: เมืองญาบะ"

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ ศาลาประชาคมอำเภอรือเสาะ / โรงเรียนภัทรียาอนุบาล จ.นราธิวาส

################################

เชิญชวนชมนิทรรศการภาพถ่าย "คืนความทรงจำ: เมืองญาบะ" รือเสาะ, นราธิวาส

 
เชิญชวนร่วมงาน "คืนความทรงจำ: เมืองญาบะ" ในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ ณ ศาลาประชาคมอำเภอรือเสาะ / โรงเรียนภัทรียาอนุบาล จ.นราธิวาส


ประมวลภาพ: งานเสวนา "LOCAL PERSPECTIVES ON THE GOVERNMENT-BRN PEACE INITIATIVE IN THE DEEP SOUTH"

 ประมวลภาพบรรยากาศงานเสวนา
"LOCAL PERSPECTIVES ON THE GOVERNMENT-BRN PEACE INITIATIVE IN THE DEEP SOUTH"
 
วันที่ 31 ตุลาคม 2556
ณ The Foreign Correspondents' Club of Thailand (FCCT)
สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย
Patumwan, Bangkok

ข้อสังเกตเีกี่ยวกับบทสัมภาษณ์อุสตาซฮัสซัน ตอยิบครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ในรายการ “Dunia Hari Ini (โลกวันนี้)” ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสบาตันเปิดคลิปบันทึกเสียงของสัมภ