Skip to main content

ราชดำเนินเสวนา
"หนึ่งทศวรรษปัญหาใต้ในมุมมองของ ดร.วันกาเดร์ เจ๊ะมัน และ ดร.จรัญ มะลูลีม"

วันพฤหัสบดีที่  28 พฤศจิกายน 2556เวลา 13.00-15.30 น.
ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ดร.วันกาเดร์ เจ๊ะมัน อดีตประธานเบอร์ซาตู อดีตแกนนำขบวนการแนวร่วมอิสลามปลดแอกปัตตานี หรือบีไอพีพี ปัจจุบันพำนักอยู่ในมาเลเซีย

รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางศึกษาและโลกมุสลิม