Skip to main content

ภาพบรรยากาศ นิทรรศการภาพถ่าย การสานสุขเสวนา พร้อมเปิดตัวหนังสือ pattani retweet+

ประมวลภาพบรรยากาศ นิทรรศการภาพถ่าย การสานสุขเสวนา พร้อมงานเปิดตัวหนังสือ pattani retweet+

วันที่ 3-4 มิถุนายน 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม) กรุงเทพมหานคร

ภาพถ่ายจาก pattani retweet+

สันติ(ที่มองเห็น)ภาพ : ดุลยปาฐกว่าด้วย "ภาพ" การพูดคุยสันติภาพรอบใหม่

[ ViViPEACE ] สันติ(ที่มองเห็น)ภาพ  : ดุลยปาฐกว่าด้วย "ภาพ" การพูดคุยสันติภาพรอบใหม่

28 กุมภาพันธ์ 2558
หอประชุม ชั้น 2 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
ภาพถ่ายโดย เครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้ DSP

 

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดงานศิลปกรรมร่วมสมัย "Seni Budaya Melayu di Selatan Thai"

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ชุด "Seni Budaya Melayu di Selatan Thai ศิลปวัฒนธรรมมลายูในภาคใต้"
วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ หอศิลป์สันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดย นิทรรศการฯ จะจัดแสดงและเปิดให้ชม ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ถึง 15 มกราคม 2558
จัดโดยกลุ่ม South Free Art Group และ เพื่อนๆ ศิลปินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

- ภาพถ่ายโดย 'kroowinai jaidee' -

งานเปิดตัวหนังสือ The House of The Raja (เรือนราชา) ผลงานของ 'ซาบี้ โคมาส'

งานเปิดตัวหนังสือ The House of The Raja (เรือนราชา) ผลงานของ 'ซาบี้ โคมาส'
วันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ร้านหนังสือบูคู
 
- ภาพถ่ายบรรยากาศงานฯ โดย อนุมัติ รัตนพันธ์, ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี, ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์ -
 

การประชุมวิชาการนานาชาติ "การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ: ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย"

การประชุมวิชาการนานาชาติ "การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ: ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย"
 
ร่วมจัดโดย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
 

ประมวลภาพบรรยากาศ เวทีฯ เปิดตัวหนังสือ “เสียงในสนามสันติภาพฯ" และ นิทรรศการภาพเล่าเรื่อง ‘Live Radio’: วิทยุ + ชุมชน

ประมวลภาพบรรยากาศ

เวทีแลกเปลี่ยนและเปิดตัวหนังสือ“เสียงในสนามสันติภาพ: บทบาทวิทยุชุมชนชายแดนใต้กับการสร้างพื้นที่กลาง”

และนิทรรศการภาพเล่าเรื่อง โดย 'มะฮามะยากี แวซู' [Kee Matahari]‘Live Radio’: วิทยุ + ชุมชน : ความผูกพันและวิถีในชีวิตประจำวัน

What is RAMADAN? Ep.1

Islamic INFOMOTION เป็นกลุ่มเยาวชนมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รักด้านงาน Animation เราตั้งใจสร้างงานขึ้นมาเพื่อการทำความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม เพื่อให้ทั้งคนต่างศาสนิกและชาวมุสลิมให้รู้จักและทำความเข้าใจได้มากขึ้นด้วยวิธีการอย่างง่ายๆ ในรูปแบบสื่อ Infomotion ซึ่งมาจากคำว่า Infographic ที่ผนวกรวมเอาเทคนิค Animation ที่ผลิผลออกมาเป็นการ์ตูนที่เข้าใจง่ายขึ้น เป็นอีกสื่อหนึ่งที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีซึ่งกันและกัน

เราเชื่อว่าเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป  

ปล.ตอนนี้ทางกลุ่มกำลังผลิต Ep.2 รอติดตามได้ทางนี้ครับ

ประมวลภาพบรรยากาศ การนำเสนอและอภิปรายรายงานพิเศษ "เส้นทางหยุดเลือด: การต่อรองสู่การไม่ฆ่า ณ ปาตานี"

ประมวลภาพบรรยากาศ
การนำเสนอและอภิปรายรายงานพิเศษ
"เส้นทางหยุดเลือด: การต่อรองสู่การไม่ฆ่า ณ ปาตานี"
วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา13.00 น.–16.30 น.
ณ โรงแรมเอทัส กรุงเทพฯ

รายละเอียดงาน>>

ประมวลภาพบรรยากาศ งานเสวนา "จุดไฟในพายุ" สันติภาพชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความขัดแ­ย้งทางการเมือง

เสวนาวิชาการ
"จุดไฟในพายุ" สันติภาพชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความขัดแ­ย้งทางการเมือง
 
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประมวลภาพบรรยากาศ "ดร.วันกาเดร์" ร่วมเสวนา "หนึ่งทศวรรษปัญหาใต้ฯ" ณ สมาคมนักข่าวฯ กรุงเทพฯ

ราชดำเนินเสวนา
"หนึ่งทศวรรษปัญหาใต้ในมุมมองของ ดร.วันกาเดร์ เจ๊ะมัน และ ดร.จรัญ มะลูลีม"

วันพฤหัสบดีที่  28 พฤศจิกายน 2556เวลา 13.00-15.30 น.
ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ