Skip to main content

ประมวลภาพบรรยากาศ

เวทีแลกเปลี่ยนและเปิดตัวหนังสือ“เสียงในสนามสันติภาพ: บทบาทวิทยุชุมชนชายแดนใต้กับการสร้างพื้นที่กลาง”

และนิทรรศการภาพเล่าเรื่อง โดย 'มะฮามะยากี แวซู' [Kee Matahari]‘Live Radio’: วิทยุ + ชุมชน : ความผูกพันและวิถีในชีวิตประจำวัน

วันที่ 11 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซี.เอส. ปัตตานี จังหวัดปัตตานี
จัดโดย เครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้, เครือข่ายวิทยุชุมชนชายแดนใต้, โครงการจัดพิมพ์ดีพบุ๊คส์ และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

 

ภาพถ่ายบรรยากาศ เวทีฯ โดย Tuwaedaniya Meringing

 

______________________________________________________________________________

 

ภาพบรรยากาศนิทรรศการฯ โดย มะฮามะยากี แวซู, สมัชชา นิลปัทม์, อนุมัติ รัตนพันธ์ และมูฮำมัดอายุบ ปาทาน

คลิ๊กเข้าชม... นิทรรศการภาพถ่าย ‘Live Radio’: วิทยุ + ชุมชน : ความผูกพันและวิถีในชีวิตประจำวัน
 

คลิ๊กเข้าชม... นิทรรศการภาพถ่าย ‘Live Radio’: วิทยุ + ชุมชน : ความผูกพันและวิถีในชีวิตประจำวัน