Skip to main content

ภาพบรรยากาศ เวทีคนไทยขอมือหน่อย เชิญ DSJ ร่วมพูดคุยการสื่อสารสันติภาพ

ประมวลภาพบรรยากาศเวทีภายในมหกรรม "คนไทยขอมือหน่อย" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2559 ณ รอบย่านราชประสงค์ และเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งวันสุดท้ายของงานมีการเชิญโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) มาร่วมพูดคุยในหัวข้อ "แนวคิดในการทำงานขับเคลื่อนการสื่อสารความรู้เพื่อสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยมี นายมูฮำหมัด ดือราแม บรรณาธิการ DSJ นายสะรอนี ดือเระ บรรณาธิการ DSJ และนายอิมรอน ซาเหาะ ผู้สื่อข่าว DSJ ร่วมกันนำเสนอประสบการณ์การสื่อสารสันติภาพจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
 

ภาพบรรยากาศ นิทรรศการภาพถ่าย การสานสุขเสวนา พร้อมเปิดตัวหนังสือ pattani retweet+

ประมวลภาพบรรยากาศ นิทรรศการภาพถ่าย การสานสุขเสวนา พร้อมงานเปิดตัวหนังสือ pattani retweet+

วันที่ 3-4 มิถุนายน 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม) กรุงเทพมหานคร

ภาพถ่ายจาก pattani retweet+

ภาพบรรยากาศงานเสวนาสาธารณะ หัวข้อ "อันเนื่องมาจาก “เรือนราชา” วังระแงะกับสังคมมลายูที่เปลี่ยนแปลง"

ภาพบรรยากาศงานเสวนาสาธารณะ หัวข้อ "อันเนื่องมาจาก “เรือนราชา” วังระแงะกับสังคมมลายูที่เปลี่ยนแปลง"
วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557  เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 203 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา กรุงเทพฯ
จัดโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

ร่วมสนทนาโดย
1. คุณอับดุลฮันนาน มาหะมะ ตัวละครสำคัญในหนังสือภาพเล่าเรื่อง “เรือนราชา” (รูเมาะห์ราญอ) จากอดีตอันรุ่งเรืองสู่ความโรยราของปตานี ของ ซาเวียร์ โคมาส
2. ณายิบ อาแวบือซา นักสังเกตการณ์ทางสังคม จากสายเครือญาติเจ้าเมืองปัตตานี

 

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดงานศิลปกรรมร่วมสมัย "Seni Budaya Melayu di Selatan Thai"

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ชุด "Seni Budaya Melayu di Selatan Thai ศิลปวัฒนธรรมมลายูในภาคใต้"
วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ หอศิลป์สันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดย นิทรรศการฯ จะจัดแสดงและเปิดให้ชม ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ถึง 15 มกราคม 2558
จัดโดยกลุ่ม South Free Art Group และ เพื่อนๆ ศิลปินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

- ภาพถ่ายโดย 'kroowinai jaidee' -

งานเปิดตัวหนังสือ The House of The Raja (เรือนราชา) ผลงานของ 'ซาบี้ โคมาส'

งานเปิดตัวหนังสือ The House of The Raja (เรือนราชา) ผลงานของ 'ซาบี้ โคมาส'
วันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ร้านหนังสือบูคู
 
- ภาพถ่ายบรรยากาศงานฯ โดย อนุมัติ รัตนพันธ์, ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี, ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์ -
 

การประชุมวิชาการนานาชาติ "การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ: ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย"

การประชุมวิชาการนานาชาติ "การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ: ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย"
 
ร่วมจัดโดย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
 

ประมวลภาพบรรยากาศ เวทีฯ เปิดตัวหนังสือ “เสียงในสนามสันติภาพฯ" และ นิทรรศการภาพเล่าเรื่อง ‘Live Radio’: วิทยุ + ชุมชน

ประมวลภาพบรรยากาศ

เวทีแลกเปลี่ยนและเปิดตัวหนังสือ“เสียงในสนามสันติภาพ: บทบาทวิทยุชุมชนชายแดนใต้กับการสร้างพื้นที่กลาง”

และนิทรรศการภาพเล่าเรื่อง โดย 'มะฮามะยากี แวซู' [Kee Matahari]‘Live Radio’: วิทยุ + ชุมชน : ความผูกพันและวิถีในชีวิตประจำวัน

ขอเชิญร่วมงาน กิจกรรมรณรงค์ Peace Photos Exhibition in Public Space Project ผ่านนิทรรศการภาพถ่ายสาธารณะ ‘ชีวิตในรอมฎอน’

 

กิจกรรมรณรงค์ Peace Photos Exhibition in Public Space Project ผ่านนิทรรศการภาพถ่ายสาธารณะ ‘ชีวิตในรอมฎอน’

วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00 -18.00 น. ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

จัดโดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และเครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้

ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมและรับชมผลงานภาพถ่ายบางส่วนก่อนที่จะทยอยนำไปจัดแสดงสาธารณะต่อไป 

 

(กำหนดการ อยู่ด้านล่างสุด)

ประมวลภาพบรรยากาศงาน "คืนความทรงจำ: เมืองญาบะ" รือเสาะ, นราธิวาส

 ประมวลภาพบรรยากาศงาน "คืนความทรงจำ: เมืองญาบะ"

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ ศาลาประชาคมอำเภอรือเสาะ / โรงเรียนภัทรียาอนุบาล จ.นราธิวาส

################################