เรามอง เราพูด แต่เราไม่ได้คิด ?

ฉันตั้งคำถาม คุณคือคำตอบ's picture

 

เรามอง เราพูด แต่เราไม่ได้คิด ?

เมื่อวันสองวันที่ผ่านพ้นมา มีการเกิดวาทกรรมขึ้นมาในกลุ่มบ้านเกิดเมืองนอนของผม ซึ่งผมไม่ทราบว่า เพียงแค่ข้อความไม่กี่บรรทัด จะก่อเกิดความเสียหายของคนอีกกลุ่มหนึ่งได้อย่างไร

เราเริ่มเดินทางและร่วมเดินในยุคที่ผู้คนใช้สายตามอง และพูดออกมาโดยไม่ยั้งคิดใคร่ครวญก่อนหรือไร ผมก็ไม่เข้าใจว่าท่านมีเจตนาเหตุผลอันใด ในการไปพิพากษ์วิจารณ์เขาเช่นนั้นได้ หากท่านประสงค์ดี หรือสิ่งที่พวกเขาทำอยู่นั้นไม่ถูกต้อง ก็ขอให้ท่านเป็นเกียรติหรือตักเตือนเป็นการส่วนตัวจะดีกว่า

แต่ทว่าสิ่งที่ท่านทำขึ้นมานั้น มันบ่งกล่าวถึงการไม่เอาใจใส่ต่อพี่น้องร่วมโลกของเราเลย ไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาใด หรือเรานับถือศาสนาอะไรนั้น ย่อมมีขอบเขตการเป็นสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งการที่ท่านเขียนและเอ่ยกล่าวไม่กี่ประโยคบนโลกออนไลน์ มันส่อถึงจุดด่างต่อการชักจูงผู้คนให้เกิดการพิพากษ์วิจารณ์อย่างเสียๆหายๆ

และตัวของท่านเอง ผมก็เชื่อว่ามีอีกผู้คนมากมายที่สนับสนุนท่านและคัดค้านท่าน แต่ทั้งนี้ การที่สุภาพสตรี ได้มีกิจกรรมการกีฬาเตะฟุตบอลนั้น ผมเองก็ใช่ว่าจะมีความรู้ทางศาสนาอะไรมากมายนัก แต่ทว่าการที่หญิงสาวหรือสุภาพสตรีได้มีกิจกรรมการกีฬา หรือจะพูดอักนัยหนึ่งก็คือการออกกำลังกายเพื่อสุภาพหรืออะไรก็ตามแต่

ในถานะตัวผมเอง ก็ได้จงแลเห็นว่า มันมิใช่สิ่งที่ท่านได้เอ่ยกล่าวมาข้างต้นอย่างชัดเจนมากนัก การที่สุภาพสตรีได้ใช้เวลาของตนเพื่อการผ่อนคลายความเครียดหรือออกกำลังกาย มันมิใช่บ่อเหตุของการรักร่วมเพศเลย

ซึ่งเมื่อผมได้ยินและทราบข่าวแล้ว ผมค่อนข้างจะแปลกใจไปบ้าง เมื่อความเป็นสตรี มันถูกจัดกรอบให้แคบลงเสียนี้เลยหรือ ทำไมเพียงแค่การเล่นกีฬาของเพศหญิงจึงถูกมองเป็นสิ่งผิดศีลธรรม หรือการที่ผิดศีลธรรมนั่นเป็นแค่มุมมองของท่านเองเท่านั้น หากท่านจะเอ่ยกล่าวว่าการผิดศิลธรรมทางศาสนา ก็ขอให้พูดและอธิบายจะเป็นการดีกว่า สองบรรทัดอันไร้คุณค่า

การที่ท่านได้พาดพิงคนหนึ่งคนใด โดยไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผมมองว่ามันเป็นการล้ำเส้นของการมีมารยาทที่ดีในการตักเตือน ถึงแม้ว่าสิ่งที่สตรีกลุ่มนั้นได้มีกิจกรรมกีฬาฟุตบอล มันจะผิดถูกหรือไม่ แต่หากสิ่งที่ท่านทำอยู่ มันคือชนวนของความแตกแยกทางสังคม

หากท่านจักมีความดีงามในตัวเอง ก็ใช่ว่าต้องเป็นเหตุป่าวประกาศให้บ้านเมืองรับรู้ ซึ่งหากเป็นความหวังดีที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ก็จงอย่าได้โอ้อ้าแต่หากควรตักเตือนเป็นการส่วนตัว

 

Mubarad Salaeh

 

 

 

Malay