Pa(t)tani Archives : จดหมายเหตุชายแดนใต้/ปาตานี

[หนังสือ] กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.: ความท้าทายของการต่อสู้ทางความคิดตามแนวทางสันติวิธี ในทัศนะของผู้ปฏิบัติงานจริง (ห้วงปี 2558 - 2561) จัดทำโดย ทีมงานเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. (ชุดเดิม) [พิมพ์ครั้งที่ 2, พฤศจิกายน 2562]     DOWNLOAD [PDF]   หมายเหตุ: ติดต่อขอรับตัวเล่มที่ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2356-0464, อีเมล์ thaipdp@hotmail.com หรือลงทะเบียนขอรับตัวเล่ม ที่นี่ (ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563)

Issues : ประเด็นหลัก

พิจารณาจากฐานข้อมูลเหตุการณ์ 'ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี' ไล่ให้ดูว่าตลอดกว่า 15 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในสุดชายแดนภาคใต้แห่งนี้มีหน้าตาและแบบแผนอย่างไร? พร้อมเตือนว่าความแปรปรวนของเหตุการณ์นั่นบอกอะไรกับเราบ้าง?

Activities Calendar : ปฏิทินกิจกรรม

April 2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
1