แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ เผยแพร่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองของเด็กในจังหวัดชายแดนใต้

Hearty Support Group's picture

แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ

เผยแพร่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองของเด็กในจังหวัดชายแดนใต้

ใกล้จะเปิดเทอมแล้วพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และเด็ก ตัวน้อยๆ ต่างก็พากันไปหาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เสื้อผ้า อาภรณ์ สำหรับเปิดเทอมใหม่ให้กับลูกหลานของตนเอง บิ๊กซี ซึ่งเป็น ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่และมีสินค้าราคาถูกมากมายสำหรับประชาชนทุกคน แต่วันนี้ 9 พฤษภาคม 2560 เสียงหัวเราะที่แสดงถึงความสุขของเด็กคนหนึ่งที่จะได้เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าใบใหม่ไปโรงเรียนกลับกลายเป็นเสียงกรีดร้องแสดงถึงความเจ็บปวดจากแรงระเบิดและสะเก็ดของมันที่มาโดนเด็ก พ่อ แม่ และ ผู้ปกครอง

เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 เกิดเหตุระเบิดในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีมาแล้ว ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก กลุ่มด้วยใจก็เคยเรียกร้องไปแล้วถึงผลกระทบของระเบิดที่ทำให้เด็กต้องสูญเสียขาไปหนึ่งข้างตลอดชีวิต แม่ที่สูญเสียลูกชายอนาคตไกล ลูกที่สูญเสียมารดา มาวันนี้คำร้องขอของเราไม่ได้ผล แล้วอะไรเล่าที่จะทำให้หัวใจของผู้กระทำได้มองเห็นความทุกข์ยากเจ็บปวดของผู้เป็นเหยื่อ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เด็กทุกคนจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 มาตรา 3 ในกรณีที่ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธไม่ใช่ความขัดแย้งระดับนานาชาติ หากแต่เกิดขึ้นภายในอาณาเขตของรัฐภาคี อย่างน้อยที่สุด ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในความขัดแย้งมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานดังต่อไปนี้

(1) บุคคลใดที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในความขัดแย้ง รวมถึงสมาชิกของกองกำลังที่วางอาวุธ และสมาชิกของกองกำลังที่เจ็บป่วย, บาดเจ็บ, ถูกคุมขัง หรือเหตุอื่นๆ ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว ศาสนาหรือความเชื่อ เพศ กำเนิดหรือความมั่งมี หรือเกณฑ์อื่นที่ใกล้เคียงกัน

(a) การใช้ความรุนแรงต่อชีวิตและบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆาตกรรมทุกชนิด การทำให้พิการ การปฏิบัติที่โหดร้าย และการทรมาน

ในหลักการศาสนาไม่ว่าศาสนาใดๆการกระทำลักษณะนี้ก็เป็นการละเมิดหลักศาสนาด้วยเช่นกัน กลุ่มด้วยใจขอแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และขอเรียกร้องให้ผู้กระทำ ผู้สั่งการได้พิจารณาการยุติการใช้ความรุนแรงเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองของตนเองหรือเพื่อผลประโยชน์ของตน และเรียกร้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรมดำเนินการนำคนผิดมาลงโทษและแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้อย่างจริงจังเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อเด็กและประชาชนผู้บริสุทธิ์ในระยะยาว

กลุ่มด้วยใจ

 

Malay