Skip to main content

* In adalah kenyataan rasmi daripada MARA Patani / This is an official statement from MARA Patani  - Abu Hafez Al-Hakim.

 

MAJLIS SYURA PATANI (MARA PATANI)

 

PENAFIAN

 

Kamai  ingin menarik perhatian kepada lapuran beberapa media Thailand : ISRANEWS  bertarikh 19 November 2015, MORNING NEWS  bertarikh 20 November 2015 dan KOM-CHAD-LEUK bertarikh 22 November 2015. Kesemua  media itu melapurkan bahawa  mesyuarat dialog damai peringkat jawatankuasa  teknikal (parti A dan B bersama fasilitator) pada 11-12 November 2015, telah membuat  persetujuan bersama untuk mengadakan kawasan selamat ( safety zones) di 2 Daerah , Bachok dan Cho-Ai-Rong, di dalam Wilayah Menara.

MARA Patani  ingin menegaskan bahawa lapuran itu tidak benar,tidak berasas dan perkara itu tidak dibincang langsung di meja atau di luar meja dialog selama dua hari itu.

Kami berpandangan ini adalah usaha dari pihak-pihak tertentu yang mempunyai agenda tersembunyi untuk menjejaskan proses dialog damai yang baru bermula .

Mara Patani ingin menjelaskan bahawa sampai sekarang proses dialog damai masih lagi di peringkat membina keyakinan dan belum menjadi rasmi. Jesteru sebarang isu penting termasuk mengadakan kawasan selamat tidak akan dibincang sehinggalah proses menjadi rasmi.

 

Sekian, Terima kasih

Ustaz Muhamad Shukri Hari

Ketua Panel Dialog Damai - Mara Patani.

22 November 2015.

 

( English version )

 

PATANI CONSULTATIVE COUNCIL(MARA PATANI)

 

 DISCLAIMER

 

We wish to draw attention to the Thai media reports by ISRANEWS dated 19 November 2015 , MORNING NEWS dated 20 November 2015 and KOM-CHAD-LEUK dated 22 November 2015. All media reported of  a  mutual agreement reached by the technical committee meetings ( Parties A and B with the facilitator ) of the peace dialogue on 11-12 November 2015, to establish safety  zones in two districts of Bacho and Cho-Ai-Rong in Narathiwat .

MARA Patani wishes to stress that the reports  are  untrue and baseless and that the matter was never discussed at all on or off the dialogue table during those two days.

We opine that it was deliberately schemed  by certain parties with a hidden agenda  to jeopardize the newly resumed peace dialogue process.

 MARA Patani wishes to clarify that up to this moment the peace dialogue process is still at the confidence building stage and informal. Thus any important issues including the establishment of safety zones will not be discussed until the process is formal.

 

Thank you,

Ustaz Muhamad Shukri Hari

Head of Peace Dialogue Panel - MARA Patani

22 November 2015.