อีกโมเดลในข้อเสนอแนะโครงการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้เพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Ustaz Shukur's picture

อีกโมเดลในข้อเสนอแนะโครงการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้เพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

 

 กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ Shukur2003@yahoo.co.uk

 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

 

ยินดีกับชมรมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตพื้นที่พิเศษ จังหวัดสงขลา นำโดยนายดุลยรัตน์  บูยูโส๊ะประธานและคณะ ด้วยที่ได้รับการคัดเลือก หึ่งใน 20 องค์กรดีเด่นในเวทีถอดบทเรียนและประเมิน ผลงานประชาสังคมที่ขับเคลื่อนเเก้ปีญหาเเละพัฒนาจชต.หรือเรียกติดปากว่างบ ประชาสังคม ห้าสิบล้านในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2561  โดยที่ชมรมท่านทำโครงการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้เพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืน

    นายดุลยรัตน์  บูยูโส๊ะกล่าว่า  “ วันนี้ได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นตัวแทนคนสงขลาเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนรูปแบบประเทศฟินแลนด์ montessori คืออีกแนวทางที่ทางผมและทีมงานคิดว่าเป็นทางออกสำหรับการศึกษาไทยในเวลานี้”

หมายเหตุอ่านรายละเอียดได้ที่

ชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษสงขลา

รายงานผล โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐

 

 

File attachment: 
Thai