สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน 2561

DSW Database's picture

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน 2561

โดย คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้

(Deep South Incident Database : DSID)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น.

ดาวน์โหลด

File attachment: 
AttachmentSize
PDF icon datasheet-04-2018-th.pdf575.59 KB
Thai