เอกสารประกอบสัมมนา "5 ปีไฟใต้ : สงคราม ความรู้ ความสับสน ...แล้วไงต่อ?" 18 ม.ค. 52

DeepSouthWatch's picture

 เอกสารประกอบการเสวนา

เวทีคลังสมองเครือข่ายแก้ไขปัญหาภาคใต้ 
'5 ปีไฟใต้ : สงคราม : ความรู้ : ความสับสน : ...แล้วไงต่อ?'
 
จัดโดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย
วันที่ 18 มกราคม 2552 : โรงแรมโนโวเทล เซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

01 กึ่งทศวรรษของความรุนแรงและการแสวงหาทางออกด้วยเหตุผลในความสับสน
02 สงครามที่ภาคใต้  สถานการณ์ทางยุทธศาสตร์  ปี 2552
03 นโยบายของรัฐกับการจัดการและควบคุมความรุนแรง (Concept Paper)
04 มุสลิมชายแดนใต้ในความรู้สึกของชุมชนไทยเสมือนจริง
05 ความสัมพันธ์ความรู้สึกของผู้คนในพื้นที่
06 ทิศทางอนาคตของชายแดนใต้
07 รายงาน VIS มกราคม 2550 - ธันวาคม 2551
08 เยียวยาไฟใต้  ข้อเสนอเพื่อการก้าวข้ามจากเชิงปริมาณสู่คุณภาพ

Thai