Skip to main content

 <ประมวลภาพ>

การประชุม

"บูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพ"

(STEPs TO PEACE)

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

ภาพถ่ายโดย  'Abdolraman Sailamu' นักสื่อสารอิสระ อ.รามัน จ.ยะลา