Skip to main content

 

แถลงการณ์
สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ
กรณี : กราดยิงเด็กและสตรี ณ บ้านปะลุกาแปเราะ จ.นราธิวาส
 
 
จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 21.00 น. เกิดเหตุคนร้ายกราดยิงบ้านพักราษฎรมลายูมุสลิมเลขที่ 157 / 4 ม.7 บ้านปะลุกาแปเราะ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้ ด.ช.มูยาเฮค มะมัน อายุ 11 ปี ด.ช.บาฮารี มะมัน อายุ 9 ปี และ ด.ช.อีลยาส มะมัน อายุ 3 ปี  เสียชีวิต นางนางปาดีละห์ แมยู ผู้เป็นแม่ซึ่งกำลังตั้งครรภ์ 4 เดือน ได้รับบาดเจ็บ และนายเจ๊ะมุ มะมัน ผู้เป็นพ่อได้รับบาดเจ็บเช่นกัน
 
การสังหารโหดเด็กชายทั้งสามคนในครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจและสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไร้ขอบเขตและไร้มนุษย์ธรรม โดยที่มีกฎหมายพิเศษ อาวุธยุทโธปกรณ์ กำลังเจ้าหน้าที่ และด่านตรวจต่างๆที่มีปรากฏอยู่ทั่วทุกตารางพื้นที่ มิสามารถรับประกันความปลอดภัยให้กับราษฎร โดยเฉพาะความปลอดภัยของเด็กและสตรีได้
 
สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเหยื่อเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างสุดซึ้ง และขอประณามผู้ก่อเหตุ ผู้สั่งการตลอดจนผู้เพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ระวังป้องกันราษฎรจนทำให้การสังหารโหดเด็กครั้งนี้เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางสมาคมขอเรียกร้องทุกฝ่ายต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ ดังนี้ต่อไปนี้
 
1.ขอให้ประชาชน ผู้นำชุมชน องค์การภาคประชาสังคม ตื่นตัวและตระหนักต่อสถานการณ์การใช้ความรุนแรงอันไร้ขอบเขตและไร้มนุษยธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
2.ขอให้ประชาชน ผู้นำชุมชน องค์การภาคประชาสังคม ร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินการให้ความยุติธรรมต่อครอบครัวเหยื่อผู้สูญเสียในครั้งนี้ และร่วมกันหาแนวทางป้องกันเหตุการณ์รุนแรงที่จะเกิดกับเด็กและสตรีในอนาคต
 
3.ขอให้เจ้าหน้าที่สืบสวน ดำเนินการสืบสวนรวดเร็ว โปร่งใส เพื่อให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวเหยื่อผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้
 
4.ขอให้ผู้ใช้ความรุนแรงในพื้นที่ทั้งสองฝ่าย ใช้หลักการมนุษยธรรมประจำใจในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่ให้มีความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและราษฎรผู้บริสุทธิ์อีกต่อไป
 
สุดท้าย ความสงบเรียบร้อยจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าปราศจากความยุติธรรมและการให้สิทธิที่ประชาชนควรได้รับ
 
 
ด้วยหัวใจของแม่ผู้อาวรณ์ต่อลูก
สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ
6 กุมภาพันธ์ 2557