Skip to main content
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (สนมท.)
 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 นิสิตนักศึกษามุสลิมจากส่วนกลางในนามสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย ร่วมกันเดินทางสื่อสารข้อเท็จจริงกับพี่น้องมุสลิมส่วนกลางและภูมิภาคอื่นๆ กรณีคนร้ายใช้อาวุธสงครามสังหาร "ครอบครัวมะมัน" เป็นเหตุให้เด็กเสียชีวิต 3 ราย

หลังจากเกิดเหตุการณ์คนร้ายบุกสังหารครอบครัวของนายเจ๊ะมุ มะมัน ณ บ้านพักเลขที่ 153/4 หมู่ที่ 7 บ้านปะลุกาแปเราะ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ส่งผลให้เด็กน้อยเสียชีวิตทันที ประกอบด้วย เด็กชายมูยาเฮด มะมัน อายุ 11 ปี, เด็กชายบาฮารี มะมัน อายุ 9 ปี และเด็กชายอีลยาส มะมัน อายุ 6 ปี
 

กลุ่มนักศึกษาเป็นห่วงและกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์และจิตใจของคนมุสลิมทั่วภูมิภาคในประเทศไทย จึงตกลงช่วยกันจัดหาข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องมุสลิมส่วนกลางและภูมิภาคอื่นๆ โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ แจกเอกสารชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงตามพื้นที่ที่นักศึกษาพักอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างและชุมชนใกล้เคีย 

ภายในเอกสารจะประกอบไปด้วย
- เอกสารแถลงการณ์ font-weight:normal">สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย กรณี : คนร้ายใช้อาวุธสงครามสังหารครอบครัวมะมันเป็นเหตุให้เด็กเสียชีวิต ๓ ราย
-
บันทึกข้อมุลข้อเท็จจริง : กรณีการบุกสังหารชาวบ้านจนทำให้เด็กสังเวยชิวิตไป 3 ศพ ที่บาเจาะ จ.นราธิวาส
- บทความ : ความยุติธรรมคือความจริงและสิทธิความเป็นเจ้าของ กรณีเด็ก3พี่น้องเหยื่อกระสุนอาวุธปืนสงคราม
 

ประมวลกิจกรรมในวันนี้
* แค่บางส่วนมีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่กำลังดำเนินการส่งรูปกิจกรรมในวันนี้
 
(รูปภาพจาก : กลุ่มนิสิตนักศึกษามุสลิม จังหวัดนนทบุรี แจกเอกสาร ณ มัสยิดริยาดิ๊สสุนัน จังหวัดนนทบุรี)
 
(รูปภาพจาก : เครือข่ายนักศึกษามุสลิมอยุธยา (คมย.) แจกเอกสาร ณ มัสยิดนูรู้ลยะมาล ตำบลลุมพลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
 
(รูปภาพจาก : เครือข่ายนักศึกษามุสลิมอยุธยา (คมย.) แจกเอกสาร ณ มัสยิดนูรู้ลยะมาล ตำบลลุมพลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
 
(รูปภาพจาก : กลุ่มนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา แจกเอกสาร ณ มัสยิดอิสลามวัฒนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
 
(รูปภาพจาก : กลุ่มนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา แจกเอกสาร ณ มัสยิดอิสลามวัฒนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)