ชมย้อนหลัง พลเมืองข่าวตอน สันติในภาพ

Citizen Journalist's picture

       

รายการพลเมืองข่าว ตอน สันติในภาพ 

      ภาพของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในการรับรู้ของสังคมทั่วไป อาจเต็มไปด้วยความรุนแรง ความสูญเสียต่อเนื่องยาวนานมานับ 10 ปี ขณะที่คนในพื้นที่พยายามแสวงหาหนทางสู่สันติภาพหลายลักษณะ

     ศิลปะหรือภาพถ่าย เป็นสื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิต อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ความศรัทธาทางศาสนาและสังคมที่เป็นอยู่จริง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสังคม พลเมืองข่าววันนี้ เราจะไปตามหา  “สันติ-ในภาพ”  พร้อมพูดคุยกับ คุณรอมฎอน ปันจอร์   บรรณาธิการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้  และคุณบุลยามีน ยาเเล  เครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้กันค่ะ (ออกอากาศวันอาิทตย์ที่  5 ตุลาคม 2557 )

ชมย้อนหลัง http://www.youtube.com/watch?v=f6onCphKAKo

 

 

 

 

Thai