นักศึกษานอกพื้นที่กับสันติภาพ

Citizen Journalist's picture

10 กว่าปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ทำให้จำนวนนักศึกษาที่เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีจำนวนน้อยลง

นางสาว จิราวรรณ จีระยา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มอ ปัตตานีกล่าวว่า ใจริงอยากเรียนครู คณะศึกษาศาสตร์ เป็นกังวลมากเพราะว่าอยู่บัตตานีและรู้จักพี่คนหนึ่งซึ่งเรียนเอกเดียวกันเป็นรุ่นพี่เลยสอบถามพี่เขา เลยกล้าที่จะมาเรียนที่นี่

 

นายนฤพนธ์ กันรี นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มอ ปัตตานี กล่าว่า มาจากกำแพงเพชร อันดับแรกมาความกังวลมาก จากที่เราได้มาอยู่แล้วความกังวลก็เริ่มที่จะหายไป อาจเป้นเพราะว่า การได้รับความอบอุ่นซึ่งที่นี่ได้ซื่อว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ในการอยู่ร่วมกัน เป็น พหุวัฒนธรรมบางทีนำความอบอุ่นและความไว้เนื้อเชื้อใจ แต่ถ้าหากสื่อถ่ายทอดออกไปในความผิดพลาด คนรับสาร เขาก็จะรับสารจากที่ได้อ่านหรือได้ชม ตามที่สื่อถ่ายทอดแบบนั้นต้องใช้วิจารณญาณ

นางสาว เขญมิกา ทองเต็ม นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มอ ปัตตานี กล่าว่า จากตอนแรกที่ได้รับชมข่าวสารจากสื่อรู้สึกกังวลเพราะว่านำเสนอในทิศทางที่ลบเกินไป ทำให้คนภายนอกหรือสังคมภายนอกที่ไม่ได้อาศัยในพื้นที่ สามจังหวัดมองในแง่ลบ มองแบบหวาดระแวงไม่กล้าลงมาเที่ยว

เหตุการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นแม้ดำเนินมากว่ามากกว่าสิบปีแล้วก็ตาม ท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีทีท่า สงบลง แต่เราก็ยังพบเห็นวิถีการดำเนินชีวิตของคนในพื้นที่ ยังดำเนินชีวิตอย่างปกติเป็นกิจวัตรประจำวัน 

นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงชาวบ้านประชาชน ต่างก็มีมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่กลางของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนั่นอาจทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่เคยมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น

Thai