Skip to main content

นักศึกษานอกพื้นที่กับสันติภาพ

10 กว่าปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ทำให้จำนวนนักศึกษาที่เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีจำนวนน้อยลง

นางสาว จิราวรรณ จีระยา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มอ ปัตตานีกล่าวว่า ใจริงอยากเรียนครู คณะศึกษาศาสตร์ เป็นกังวลมากเพราะว่าอยู่บัตตานีและรู้จักพี่คนหนึ่งซึ่งเรียนเอกเดียวกันเป็นรุ่นพี่เลยสอบถามพี่เขา เลยกล้าที่จะมาเรียนที่นี่

นักศึกษานอกพื้นที่กับสันติภาพ

10 กว่าปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ทำให้จำนวนนักศึกษาที่เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีจำนวนน้อยลง

นางสาว จิราวรรณ จีระยา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มอ ปัตตานีกล่าวว่า ใจริงอยากเรียนครู คณะศึกษาศาสตร์ เป็นกังวลมากเพราะว่าอยู่บัตตานีและรู้จักพี่คนหนึ่งซึ่งเรียนเอกเดียวกันเป็นรุ่นพี่เลยสอบถามพี่เขา เลยกล้าที่จะมาเรียนที่นี่