แถลงการณ์สหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี (PERMAS) ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ : กรณีคนร้ายกราดยิงครอบครัวนายเจะมุ มะมัน

WARTANI's picture

 

แถลงการณ์สหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี (PERMAS)
ฉบับที่ : ๑/๒๕๕๗
เรื่อง : กรณีคนร้ายกราดยิงครอบครัวนายเจะมุ มะมัน เป็นเหตุให้เด็กเสียชีวิต ๓ ราย

 

เนื่องด้วยเหตุการณ์คนร้ายสวมชุดดำประมาณสิบคนได้ซุ่มกราดยิงครอบครัวของนายเจะมุ  มะมัน หลังกลับจากมัสยิด หมู่ที่ ๗ บ้านปะลุกาแปเราะ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. ของวันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นเหตุให้นายเจะมุ มะมัน และนางฟาดีละ แมยู ภารยาซึ่งกำลังตั้งครรภ์ได้รับบาดเจ็บ และลูกอีก ๓ คนเสียชีวิตประกอบด้วย เด็กชายมูยาเฮด มะมัน อายุ ๑๑ ปี, เด็กชายบาฮารี มะมัน อายุ ๙ ปี  และเด็กชายอีลยาส มะมัน อายุ ๓ ปี
 
สหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี (PERMAS) เป็นองค์กรร่มขององค์กรนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี ที่มีจุดยืนทางการเมืองในการขับเคลื่อนสันติภาพ ตามเจตนารมความต้องการของประชาชนปาตานี โดยยึดหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนสากล
 
ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี กับสงครามระลอกใหม่ที่ปาตานี คร่าชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับเหตุการณ์ครั้งนี้อันเป็นการกระทำต่อเป้าหมายอ่อนแอ ผิดหลักการทำสงครามตามกฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วยอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ ๔ อนุสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลพลเรือนในยามสงคราม (Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in the Time of War) ส่งผลสะเทือนใจต่อประชาชนปาตานีเป็นวงกว้าง
 
สหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี (PERMAS) ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อครอบครัวนายเจะมุ มะมัน และขอประณามการก่อเหตุสะเทือนใจในเหตุการณ์ครั้งนี้
 
ขอเรียกร้องให้คู่ขัดแย้งหลักในพื้นที่สงคราม ซึ่งหมายถึงรัฐไทยและขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ หรือBRN ดังต่อไปนี้
 
. รัฐไทยจะต้องให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม และไม่ควรด่วนสรุปว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ เป็นการกระทำของกลุ่มใดหรือบุคคลใด หากหลักฐานและข้อเท็จจริงยังไม่เป็นที่ยุติ
 
ขอให้คู่สงคราม กระทำสงครามภายใต้กฎระเบียบ กาติกาที่เป็นสากล (Geneva Conventions)
 
๓. ขอให้คู่สงคราม รับประกันความปลอดภัยของครอบครัวนายเจะมุ มะมัน ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนปาตานีว่าจะหลีกเลี่ยงการปะทะในพื้นที่ชุมชนและการก่อเหตุต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์

 

ด้วยจิตรักในสันติภาพ
๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
 

Thai