Skip to main content

บทบาท PerMAS กับงานการเมืองสนับสนุน BRN จริงหรือ?

‘อสนียาพร นนทิพากร’

องค์กรภาคประชาสังคม เป็นอีกกลไกหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการผลักดันขององค์กรต่างชาติ พร้อมทั้งได้สนับสนุนเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมให้ ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินกิจกรรมเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อภาคประชาชนและรัฐบาล แต่ในปัจจุบันการขับเคลื่อนขององค์กรภาคประชาสังคมได้กลับกลายเป็นปัญหาต่อความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะองค์กรภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

PERMAS ถือฤกษ์ 28 เมษา ยื่นแถลงการณ์ ต่อ สหประชาชาติ (UN)

 

สหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียนและเยาวชนปาตานี หรือ PerMas ได้ยื่นแถลงการณ์ให้กับ องค์การสหประชาชาติ หรือ UN หลังได้ยื่นให้กับรัฐไทยแล้ว 3 ฉบับ แต่ไร้วี่แวว  ด้านเจ้าหน้าที่ยูเอ็นรับปากจะดำเนินการต่อไป 

สามะแอ  ดือเร๊ะ

ผู้ปฏิบัติงาน  เครือข่ายสำนักสื่อ wartani ส่วนกลาง

 

Subscribe to PERMAS